Studentský filmový klub prověřil Hranice Lásky

Beseda Další vzdělávání Studující

Ve čtvrtek 24. listopadu se v rámci Studentského filmového klubu při katedře filozofie FF ZČU uskutečnilo promítání filmu Hranice Lásky, které následovala debata s režisérem snímku Tomaszem Wińskim.

S filmem Hranice lásky je úzce spjat manifest Nová česká intimita, který vysvětluje, o co se současní čeští režiséři, konkrétně pak Tomasz Wiński, Šimon Holý a Tereza Vejvodová ve svých nových filmech snaží a co v současné kinematografii aktuálně postrádají. Tím je především upřímnost a autenticita, a proto se prostřednictvím vlastních filmů pokouší vyjádřit potlačované emoce. Tomasz Wiński v manifestu píše, že se snaží nacházet nové formy a autentický obsah. 

Myšlenky manifestu se zrcadlí právě ve filmu Hranice Lásky, který se zabývá vztahovou komunikací a upřímností ve vztahu. Otevírá témata, jakými jsou posouvání a překračování hranic intimity, důvěra nebo vzájemné sdílení emocí a zážitků. Tematickým rámcem, do kterého je film zasazen, je experimentování v otevřeném vztahu hlavních protagonistů Hanky (Hana Vagnerová) a Petra (Matyáš Řezníček). 

Publikum, které tvořilo přibližně 50 studentů, hodnotilo film velmi kladně, což dokazovala i následná diskuse s režisérem. Diváci sdíleli své úvahy nad zápletkou díla a stěžejním tématem debaty se stala upřímná komunikace, která je pro mladou generaci zřejmě důležitou součástí fungujícího romantického vztahu. Tomasz Wiński zdůraznil, jak je taková komunikace důležitá a že vyžaduje velkou odvahu a hlubokou důvěru jednoho člověka k druhému. 

Pokud si chcete o promítání a debatě přečíst něco víc, navštivte článek na BlogujnaFF.

Galerie


Fakulta filozofická

Tereza Matějková

01. 12. 2022