Zemřel profesor Viktor Viktora

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Děkan, Vědecká rada a katedra českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 3. prosince 2022 zemřel ve věku 80 let prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.

V profesoru Viktorovi ztrácí katedra českého jazyka a literatury vynikajícího odborníka, oblíbeného učitele a váženého kolegu.

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., byl dlouholetý vedoucí katedry českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, bývalý prorektor ZČU v Plzni a bývalý proděkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, člen vědeckých a oborových rad řady domácích univerzit a fakult, člen Umělecké rady Divadla J. K. Tyla v Plzni a dalších vědeckých a kulturních institucí. 

Ve své vědecké práci se zabýval starší českou literaturou, literaturou 19. století a divadelní kritikou. Je autorem řady monografií a studií, především o počátcích renesance v české literatuře, o osobnostech a dílech české literatury od počátku do 30. let 19. století.

Zkušenosti, znalosti a zaujetí pro studium české literatury předával prof. Viktor Viktora více než 50 let vysokoškolským studentům a svou osobností, lidskostí a odbornou erudovaností ovlivnil mnohé své kolegy i několik generací učitelů českého jazyka a literatury. 

Poslední rozloučení se zesnulým proběhne na jeho výslovné přání bez obřadu.

Děkujeme všem, kteří s námi vzpomínkou uctí jeho památku.

Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

05. 12. 2022