Projektové centrum ZČU má certifikovaného projektového manažera dle IPMA®

Univerzita Úspěchy

Komunikace, týmová práce, schopnost plánovat, organizovat a řídit projekty, to jsou základní požadavky na dobrého projektového manažera. Certifikace je prostředek, kterým může zvýšit svou odbornou stránku a prestiž instituce.

IPMA® Česká republika je jedinou společností, která rozvíjí komunitu projektových manažerů v ČR a podporuje profesionální rozvoj projektového řízení. Prostředí projektového řízení se mění mnohem rychleji než dříve a měkké dovednosti (efektivní komunikace a spolupráce v týmu) jsou jeho nezbytnou součástí stejně jako plánování, organizování a schopnost učit to druhé.

Ve dnech 7. – 11. listopadu proběhl v Praze intenzivní kurz určený pro certifikaci projektového manažera dle standardu IPMA®, jehož se zúčastnil Martin Kubata, projektový manažer Projektového centra Západočeské univerzity v Plzni. 

Co je pro získání certifikace zapotřebí a jak kurz probíhal? "Pro získání uvedené certifikace bylo potřeba doložit požadovanou projektovou praxi, zkušenosti a dále absolvovat několikastupňový zkouškový proces. Celý certifikační proces trval od srpna do listopadu 2022 s tím, že před vlastní certifikací jsem absolvoval týdenní intenzivní tréninkový kurz garantovaný IPMA® Česká republika. Kurz vycházel z posilování a prohlubování technických, behaviorálních a kontextových kompetencí projektového manažera," říká Martin Kubata.

Certifikát IPMA® je udělován na dobu pěti let, poté následuje recertifikace. "Certifikaci v rámci mezinárodního projektového standardu IPMA® (International Project Management Association) jsem se rozhodl absolvovat z důvodu dalšího profesního rozvoje a také z důvodu využitelnosti kompetencí IPMA® pro prostředí veřejné vysoké školy," pokračuje Martin Kubata.

 „Projektové řízení je dynamická oblast reagující na aktuální trendy, kdy standard IPMA® znamená flexibilní a využitelný přístup k projektům z pohledu vodopádového i agilního řízení. Jsem velmi rád, že jsem úspěšně dokončil několikaměsíční proces certifikace a dosáhl oborové úrovně Certified Project Manager. Úspěšnou certifikaci nechápu pouze jako osobní úspěch a oborové ocenění projektových zkušeností či znalostí, ale chápu ji zároveň jako ocenění kontinuální snahy Projektového centra ZČU posilovat projektové znalosti a dovednosti svých zaměstnanců ve prospěch celé ZČU,“  dodává.

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do další projektové práce pro ZČU.

Galerie


Projektové centrum

Lucie Benešová

05. 12. 2022