Studentky a studenti Sutnarky se v novém programu učili, jak podnikat

Spolupráce Studující

Patnáct studentek a studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity se na podzim zúčastnilo pilotního běhu programu OVACE. Koncept je určen začínajícím podnikatelům v kulturních a kreativních odvětvích a do Česka jej přineslo Inovační centrum INION z Karlových Varů.

Studující se během šesti setkání dozvěděli základní podnikatelské pojmy, v rámci skupinového mentoringu se pak společně zaměřili na motivaci, financování a pracovali na svém byznys plánu.  

„Program jsme přinesli do České republiky z Norska, kde jím úspěšně prošly již stovky začínajících podnikatelů. Je ideální pro studenty uměleckých oborů, fotografy, designéry nebo třeba grafiky. Je určen všem, kdo chtějí rozjet vlastní podnikání, postavit novou službu či produkt,” upřesňuje Radka Murasová z karlovarského Inovačního centra INION.

Kromě samotných lekcí na fakultě měli účastníci a účastnice také možnost individuálního mentoringu. Pro práci na podnikatelském plánu měli k dispozici digitální nástroj EMS (Entrepreneurship Management System) a programem je provázela mentorka Tereza Nováková. Díky podpoře v rámci grantu z Norských fondů a EHP byla účast v programu pro studenty zdarma.

„Jsem rád, že program INIONu doplnil naši interní studijní nabídku zaměřenou na design management. Tradičně spolupracujeme s odborníky z praxe, kteří jsou schopni našim studentům poradit v jejich kariéře. A také rozšířit mezioborové poznání. Historicky byla řada umělců dobrými podnikateli. Třeba se nám podaří učinit řadu podnikatelů milovníky umění,“ říká Jindřich Lukavský, proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

Rozvojový program pro kulturní a kreativní odvětví (Program OVACE) organizuje Inovační centrum INION ve spolupráci s norským partnerem Entreprenerdy. Tento projekt je financován grantem z EHP a Norských fondů, program Kultura. 


Foto: Aleš Bedlík

Galerie


Mentoři programu. Tereza Nováková je druhá zleva.

Radka Murasová z Inovačního centra INION

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Tisková zpráva INION

06. 01. 2023