Plakáty a další nebezpečné fetiše jsou k vidění na Sutnarce

V budově Sutnarky představuje svoji plakátovou tvorbu uznávaný mexický autor Eduardo Barrera Arambarri. Výstava je ke zhlédnutí až do 29. července od 9 do 16.30 hodin.

Eduardo Barrera patří v Mexiku mezi mladé grafické designéry, kteří se ve své tvorbě systematicky zabývají plakátem. Jeho tvorba je emotivní, s výraznou stopou osobnosti autora.

Jedním ze základů tvůrčího procesu je sdělit prostřednictvím komunikačních nástrojů poselství. Toto poselství, vycházející z potřeby jedince nebo skupin, je rozdílné, ale i forma a kvalita vyjádření jsou velmi různorodé. Od momentu, kdy vstoupila na trh nová média multimediální formy vyjádření včetně interaktivního procesu, je skutečně nemožné tento proces ve všech směrech také postihnout. Nejen dnes, ale i v historii má a měl veškerý proces sdělení a informací několik vrstev. I v tomto procesu mohou lidé, jejich seskupení nebo jednotlivá společenství odlišně vnímat obrazovou a komunikační složku včetně textů. Tato názorová škála je velmi rozmanitá a stejně mnohotvárné je i její působení na diváky. O to cennější je proto pohled na autorovu tvorbu.

Barrerovy plakáty jsou oproštěné od jisté kultivace, která je vlastní středoevropské scéně. Nepodléhají ani módním vlivům, které jsou velmi často charakteristické a vlastní některým grafikům.

Spektrum témat, kterými se autor zabývá, sahá od sociálně-společenských až po osobní vyjádření k naléhavým problémům. Aktuální témata mají i přes vzdálenosti mezi kontinenty prostřednictvím autorského sdělení co říci nám Středoevropanům, studentům a divákům.

Mexický grafický designér a typograf Eduardo Barrera Arambarri vystudoval National School of Plastic Arts na National Autonomous University of Mexico. Od roku 1999 spolupracuje s Xavierem Bermudezem – studio Trama Visual, magazin Ludica a Mezinárodní bienále plakátu v Mexiku. V roce 2008 získal hlavní cenu v kategorii novin a časopisů na Bienále Brno – Grand Prix Bienále Brno 2008.Galerie


Eduardo Barrera přijel osobně výstavu zahájit. Na snímku vpravo vedle prof. Karla Míška, který pronesl úvodní slovo.

Z výstavy "Fly Candy"

Nejrozměrnějším prezentovaným dílem je do obrovské infografiky rozložená publikace Ergo Sum

Z výstavy "Fly Candy"

Z výstavy "Fly Candy"

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Karel Míšek

14.07.16


Akademie ČT se zaměří na fake news


Celouniverzitní

28

10.04.18


Západočeská univerzita v Plzni pořádá sportovní přebory vysokých škol 2018


Celouniverzitní

21

10.04.18


FAV bude hostit programátorskou soutěž Catalysts Coding Contest


Fakulta aplikovaných věd

88

12.04.18