Aplikace přiblíží obyvatelům a návštěvníkům Plzně osudy židovských spoluobčanů v době holocaustu

Další vzdělávání Tisková zpráva Veřejnost

Přiblížit nelidské podmínky, v nichž žili židovští obyvatelé města v době 2. světové války, se snaží nová hra provázející po Plzni. Vznikla v rámci projektů Zažij Plzeň! a Přepni (se) na historii, které zastřešuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem při Západočeské univerzitě.

Nová trasa webové aplikace Příběhy lidí a míst: Plzeň a holocaust je k dispozici na stránkách hry.zazijplzen.eu. Hra nabízí jedno až dvouhodinové putování po stopách holocaustu v Plzni, buď přímo v terénu s mobilem, nebo klidně z domova u počítače. Délka trasy závisí na tom, zda účastník pročte a zhlédne všechny doporučené materiály a videa.

„Rozhodli jsme se téma židovského holocaustu zpracovat formou příběhů obyčejných lidí,“ přibližuje vizi Tereza Vágnerová, koordinátorka jednoho z mezinárodních projektů. „Dohledali jsme osudy zajímavých osobností spojených s městem, ale přidali jsme k nim ještě fiktivní průvodkyni, pětiletou Evu, která dění kolem sebe komentuje a příběhy propojuje,“ doplňuje. Díky tomu je hra přístupnější i pro menší děti.

„Navzdory ponurosti tématu nás hra ohromně bavila. Jsem fakt nadšená, že jsem hravou formou mohla kluky seznámit s touhle důležitou kapitolou dějin,“ děkuje autorkám jedna z uživatelek aplikace, maminka dvou prvostupňových školáků Martina Petrakovičová. „Mezi úkoly se kluci vždy na střídačku ujali telefonu, aby nás podle mapy navigovali k dalšímu stanovišti. To byla pro ně také podstatná část zážitku.“

Informace a úkoly ve hře jsou ale zajímavé i pro dospělé. Aplikaci mohou navíc využít i učitelé při své výuce. Hra je dostupná zdarma a není nutné ji stahovat, stačí registrace a připojení k internetu. Vzhledem k zaměření projektů je dostupná i v německém jazyce.

„Nejedná se tak úplně o novou hru, spíš novou trasu v aplikaci hry.zazijplzen.eu,“ vysvětluje Lucie Tarabová, ředitelka Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM. Veronika Rybová, která má na starosti interaktivní program Zažij Plzeň!, k tomu dodává: „Aplikace vznikla v časech pandemie. Chtěli jsme zajímavým způsobem zpřístupnit lidem město Plzeň i v době, kdy nebylo možné se setkávat a organizovat komentované procházky. Díky spolupráci s týmem projektu Přepni (se) na historii jsme pak natočili v rámci jednoho ze seminářů komentovanou vycházku pro učitele a téma další trasy už bylo jasné.“

Pokud by zájemcům forma aplikace nevyhovovala, je možné si obě tematické procházky objednat na webu projektu zazijplzen.eu a absolvovat je s průvodkyní. Program Zažij Plzeň! se zaměřuje zejména na česko-německé skupiny, ale je vhodný i pro školní třídy i širokou veřejnost.

Galerie


Aplikace Vás provede po stopách holocaustu v Plzni.

Zažij Plzeň! nabízí i tematické procházky.

Jedna z ilustrací v aplikaci Příběhy lidí a míst: Plzeň a holocaust.

Jedna z ilustrací v aplikaci Příběhy lidí a míst: Plzeň a holocaust.

Úvodní obrázek aplikace Příběhy lidí a míst: Plzeň a holocaust.

Centrum výměny mládeže

24. 01. 2023