Přednáška doktoranda Aleše Kotvy na téma Československé legie ve Francii

24 March

24. března, 16:00

Galerie U Bílého jednorožce, nám. Míru 149, Klatovy

Přednáška Veřejnost

Katedra historických věd Fakulty filozofické ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová zve odbornou i širokou veřejnost na přednášku do Klatov.

Vstup: volný
Určeno pro: veřejnost
Kontakt: Martin Boček (bocekm@khv.zcu.cz)
Více informací na https://www.gkk.cz/cs/detail/?prednaska-mgr.-alese-kotvy-ceskoslovenske-legie-ve-francii-1335

Mezi nejznámější úspěchy československých legionářů patřila bitva u Zborova, či u Doss Alto. Památná je i transsibiřská odysea. Úspěchy zahraničního vojenského odboje Čechoslováků jsou známy a obdivovány a měly nepopiratelný podíl na vzniku samostatného československého státu. Vedle Itálie a Ruska však československé legie vznikaly také ve Francii, kde pro ně situace byla složitější. Jejich řady nebyly plněny zajateckými vojáky, avšak přímo československými rodáky žijícími ve Francii, kteří byli v roce 1914 považováni za občany znepřáteleného státu, a tudíž se konfliktu nemohli zúčastnit. Přesto se jim podařilo vstoupit do francouzské armády a vytvořit samostatnou legendární rotu Nazdar.

Jakou roli měli československé legie na západní frontě? Jak smýšleli Češi a Slováci žijící ve Francii? A jakou roli sehrál ve formování legií Milan Rastislav Štefánik, generál francouzské armády slovenského původu?

Fakulta filozofická

Martin Boček

24. 03. 2023, 16:00


02  -  03 June

TechTower, Koterovská 152, Plzeň


Celouniverzitní

02. 06. 2023, 08:00

05  -  07 September

Fakulta aplikovaných věd, kampus ZČU


Celouniverzitní

05. 09. 2023

15  -  10 May - July

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň, Po–Čt 8.00–20.00, Pá 8.00–15.00


Univerzitní knihovna

15. 05. 2023, 08:00

23 May

UV 115, Fakulta strojní


Celouniverzitní

23. 05. 2023, 10:00