Hodina pravdy - shromáždění akademické obce FF ZČU na podporu humanitních a společenskovědních oborů

28 March

28. března, 12:00

Univerzitní kavárna Družba (Sedláčkova 19)

Beseda Studující Zaměstnanci

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se 28. března připojí k akcím upozorňujícím na podfinancování veřejných vysokých škol a na nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických pracovníků filozofických a humanitních fakult.

Vstup: volný
Určeno pro: akademickou obec ZČU, veřejnost
Více informací na https://fb.me/e/INAQVX1J

Na podporu celorepublikové akce „Hodina pravdy“ pořádají vedení a Akademický senát Fakulty filozofické ZČU shromáždění členů akademické obce, jehož náplní bude veřejná beseda věnovaná významu humanitních a společenskovědních oborů a jejich nedostatečnému ohodnocení ze strany státu. Shromáždění se bude konat v úterý 28. března od 12 do 14 hodin v univerzitní kavárně Družba v Sedláčkově ulici. S akademiky a studujícími budou diskutovat členové vedení fakulty v čele s děkanem Davidem Šancem, členové akademického senátu fakulty, zástupci jednotlivých kateder a další pozvaní hosté.

Fakulta filozofická

Petr Krištuf

28. 03. 2023, 12:00


30  -  01 August - September

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň


Fakulta pedagogická

30. 08. 2024, 12:00

29 May

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, PC210


Fakulta právnická

29. 05. 2024, 15:00

08  -  12 July

Plzeň (Univerzitní 22) , Cheb (Hradební 22)


Fakulta ekonomická

08. 07. 2024

15  -  29 May - June

Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 05. 2024, 18:00

19  -  01 June - September

Galerie města Plzně, nám. Republiky 40, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

19. 06. 2024, 17:00