Hodina pravdy - shromáždění akademické obce FF ZČU na podporu humanitních a společenskovědních oborů

28 March

28. března, 12:00

Univerzitní kavárna Družba (Sedláčkova 19)

Beseda Studující Zaměstnanci

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se 28. března připojí k akcím upozorňujícím na podfinancování veřejných vysokých škol a na nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických pracovníků filozofických a humanitních fakult.

Vstup: volný
Určeno pro: akademickou obec ZČU, veřejnost
Více informací na https://fb.me/e/INAQVX1J

Na podporu celorepublikové akce „Hodina pravdy“ pořádají vedení a Akademický senát Fakulty filozofické ZČU shromáždění členů akademické obce, jehož náplní bude veřejná beseda věnovaná významu humanitních a společenskovědních oborů a jejich nedostatečnému ohodnocení ze strany státu. Shromáždění se bude konat v úterý 28. března od 12 do 14 hodin v univerzitní kavárně Družba v Sedláčkově ulici. S akademiky a studujícími budou diskutovat členové vedení fakulty v čele s děkanem Davidem Šancem, členové akademického senátu fakulty, zástupci jednotlivých kateder a další pozvaní hosté.

Fakulta filozofická

Petr Krištuf

28. 03. 2023, 12:00


08 June

náměstí Míru, Klatovy


Celouniverzitní

08. 06. 2023, 09:00

22  -  31 May

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 05. 2023, 16:00

17 May

UV 115b, budova Fakulty strojní ZČU, Univerzitní 22 Plzeň


Projektové centrum

17. 05. 2023, 09:00