Nejlepší mladí zeměpisci z Plzeňského kraje se utkají při olympiádě na Fakultě ekonomické ZČU

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Katedra geografie organizuje krajské kolo Zeměpisné olympiády spolu se Západočeskou pobočkou České geografické společnosti, za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Plzeňského kraje.

Katedra geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni bude ve středu 29. března hostit krajské kolo Zeměpisné olympiády. Postoupili do něj vítězové okresních kol ve čtyřech věkových kategoriích, ty nejlepší vyšle jejich úspěch do celostátního kola na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Geografové z Fakulty ekonomické organizují krajské kolo Zeměpisné olympiády spolu se Západočeskou pobočkou České geografické společnosti, za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Plzeňského kraje. „Zeměpisná olympiáda má dlouholetou tradici, v nové podobě po roce 1989 je to již 25. ročník. Katedra geografie se k jejímu pořadatelství po čase vrátila,“ vysvětluje za katedru geografie Jaroslav Dokoupil.

Zeměpisná olympiáda se pořádá ve čtyřech kategoriích: A) 6. ročník ZŠ, B) 7. ročník ZŠ, C) 8. a 9. ročník ZŠ a D) střední školy. Z každého okresu Plzeňského kraje přijedou za každou kategorii žák či žákyně, kteří se umístili na 1. nebo 2. místě, celkem tedy 56 soutěžících. V rámci olympiády je čekají tři disciplíny: práce s atlasem, písemný test geografických znalostí a praktická část. Členové katedry geografie se stanou jejich hodnotiteli.

„Soutěž nemá konkrétní téma, její odbornost garantuje organizátor pověřený ministerstvem školství, jímž je od ročníku 2012/2013 Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ve spolupráci s Ústřední komisí Zeměpisné olympiády a Českou geografickou společností. Tvorbu testů od okresního po celostátní kolo zajišťují pro jednotlivé soutěžní kategorie geografická pracoviště napříč Českem,“ dodává Jaroslav Dokoupil.

Časový harmonogram soutěže
8.00–8.40 registrace účastníků (místnost UV 115b)
8.40–9.00 společné zahájení soutěže (místnost UU 108)
9.0012.00 soutěž (místnosti UU 104, UU 106, UU 108, UV 115b)
13.30–14.00 vyhlášení výsledků (místnost UU 108)

Celostátní kolo Zeměpisné olympiády se bude konat 27. a 28. dubna. V červenci a srpnu na ně navážou Mezinárodní geografická olympiáda, kam vyjedou čtyři soutěžící z kategorie D, Mezinárodní olympiáda věd o Zemi pro dva soutěžící z kategorie D a Evropská geografická olympiáda pro čtyři soutěžící z kategorie C a čtyři z kategorie D).Fakulta ekonomická

Šárka Stará

24. 03. 2023