Výtvarná soutěž pro středoškoláky Teendesign ocení i české pedagogy

Soutěž Tisková zpráva Veřejnost

Je důležité podpořit a ocenit kvalitní práci pedagogů na středních školách, říká Jindřich Lukavský, proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Kvalitu a motivaci budoucích vysokoškolských studentů ve velké míře ovlivňuje nejen prostředí střední školy, ale i přístup a pedagogické vedení učitelů. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni proto pořádá další ročník výtvarné soutěže pro studenty všech typů středních škol Teendesign, přičemž letos úplně poprvé ocení také učitele.

Soutěž Teendesign, kterou plzeňská Sutnarka pořádá každoročně v jarních měsících, je určena studentům ze všech typů středních škol, na nichž probíhá výuka výtvarných, uměleckých nebo designérských předmětů. V letošním roce úplně poprvé vyhlašuje fakulta soutěž v novém formátu, který ocení tandem student-učitel.

Cílem soutěže je podpořit mladé tvůrce v rozvoji jejich talentu a odvaze vystavit své dílo
k odbornému posouzení. Koncept současně umožňuje lépe a těsněji poznat konkrétní pedagogické přístupy a učební úlohy na středních školách, které spoluutvářejí vzdělávání studentů aspirujících na vysokoškolské studium v uměleckých a designérských oborech.

„Je důležité podpořit a ocenit kvalitní práci pedagogů na středních školách. Dobrý učitel dokáže motivovat, rozšířit obzory a prohloubit poznání. Zdravě rozvíjená osobnost mladého tvůrce má ty nejlepší předpoklady uspět v přijímacím řízení. A je radost pokračovat s takovými absolventy středních škol v práci u nás na fakultě,“ vysvětluje Jindřich Lukavský, proděkan pro studijní
a pedagogické záležitosti
, který soutěži zajišťuje záštitu.

Soutěžní díla, vzniklá ve školním roce 2022/2023, mohou být vytvořena libovolnou technikou bez omezení formátu. Letos také poprvé odpadá téma soutěže. Soutěžní příspěvek však musí svým charakterem spadat do jednoho ze čtyř žánrových okruhů – Audiovize, Design a užitá tvorba, Grafický design a ilustrace nebo Výtvarná umění. Žánrové okruhy reflektují profily studijních programů Sutnarky.

„Žánrové okruhy zdůrazňují soutěžícím, v čem by se mohli u nás na fakultě rozvíjet. Ještě přesnější diagnostiku uchazečů o studium do bakalářských studijních programů poskytujeme v rámci podzimních DEMO přijímaček. Seznámí se při nich s pedagogy, vyzkouší si modelové úkoly z přijímací zkoušky a dozvědí se, jak si připravit portfolio domácích prací,“ doplňuje Lukavský.

Hodnocení soutěže zajišťuje odborná komise, složená z akademiků Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Uzávěrka soutěže je ve čtvrtek 20. dubna 2023, vyhlášení výsledků proběhne na začátku května. Vítězům v každé kategorii – dvojici student a učitel – věnuje fakulta poukaz na týdenní umělecký kurz v rámci letní školy umění ArtCamp 2023.

Veškeré informace k soutěži Teendesign najdou zájemci na webu Sutnarky

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Šárka Stará

30. 03. 2023