Plzeň bude v září hostit největší setkání českých kartografů

Konference Věda Veřejnost

25. kartografickou konferenci připravuje katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Kartografická společnost České republiky.

Po deseti letech se v západočeské metropoli setkají ti nejlepší čeští kartografové a příznivci map. Od 5. do 7. září 2023 bude hostit 25. kartografickou konferenci.

Tuto výjimečnou událost organizuje katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Kartografická společnost České republiky. Konferenci provází řada akcí v prostorách fakulty, laboratořích katedry a v celém areálu kampusu ZČU na Borských polích.

V úterý 5. září 2023 se na Borských polích uskuteční populární závod v orientačním běhu a předkonferenční workshopy na aktuální témata kartografie. Středa odstartuje slavnostním zahájením a následnými odbornými přednáškami, mezi kterými nebudou chybět témata jako velkoměřítková kartografie, 3D kartografie, družicová data, moderní trendy a historie kartografie a její aplikace. První den zakončí společenský večer a ve čtvrtek budou pokračovat odborné přednášky, včetně sekce pro studenty. Konferenci skončí ve čtvrtek 7. září v odpoledních hodinách.

Registrujte se na webových stránkách konference do 1. května 2023 za snížené vložné a také přihlaste své konferenční příspěvky. Do 31. července 2023 se můžete zaregistrovat na konferenci za řádné vložné a taktéž bude do té doby otevřena registrace na konferenční workshopy. Studenti a členové České kartografické společnosti platí nižší vložné.

Podrobné informace o 25. kartografické konferenci jsou k dispozici na webových stránkách a v profilu facebookové události. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte organizační výbor na geokonf@kgm.zcu.cz.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel Hájek

31. 03. 2023