Přednáška Martina Staška: Překladatelství a mnohojazyčnost v rámci EU

05 April

5. dubna, 09:20

Fakulta filozofická, Sedláčkova 15, SP-210

Beseda Další vzdělávání Hosté

Katedra anglického jazyka a literatury Fakulty filozofické zve na přednášku a besedu o překladatelství a tlumočení v rámci EU. Vystupujícím hostem bude překladatel Martin Stašek, působící v Evropské komisi.

Vstup: volný
Určeno pro: studující, zaměstnané, veřejnost

Evropská unie má 24 úředních jazyků, a překladatelství a tlumočnictví proto sehrává na její půdě velmi důležitou roli. Katedra anglického jazyka a literatury zve studentky a studenty, vyučující i širokou veřejnost na přednášku, při níž se o své znalosti a zkušenosti podělí překladatel Martin Stašek, který působí v Bruselu jako člen českého zastoupení při Evropské komisi. Účast na přednášce bezesporu ocení zvlášť ti, kdo se zajímají o překlady a tlumočení a rádi by do této oblasti pronikli více.

Přednáška se uskuteční ve středu 5. dubna od 9.20 hodin v budově Fakulty filozofické v Sedláčkově ul. 15 (učebna SP-210).

Galerie


Fakulta filozofická

Tomáš Hostýnek

05. 04. 2023, 09:20


21  -  13 November - December

3KINO Art Pasáž Lucerna / U Nováku


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 11. 2023, 19:00

21 November

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara - Multilab (LS122)


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 11. 2023, 17:30

22 November

UV 116, Fakulta strojní


Celouniverzitní

22. 11. 2023, 10:00

12  -  24 December - January

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara - Galerie Inkubátor


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

12. 12. 2023, 16:30

04 December

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň, místnost LS 237


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

04. 12. 2023, 14:30