Mezinárodní konference Castrum Bene 2023

04  -  08 September

4. září - 8. září

Plzeň

Konference Spolupráce Věda

Katedra archeologie a katedra právních dějin Západočeské univerzity v Plzni si vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Castrum Bene 2023 - Burg und (Un)Recht.

Více informací na https://kar.zcu.cz/divize.php?shortcutdiv=CABE

Castrum Bene je mezinárodní kastellologická konference nazvaná podle severomaďarského hradu ležícího u města Gyöngös. Tematicky zaměřené konference jsou pořádány jednou za dva roky. První konferenční jednání se uskutečnilo v roce 1989 v maďarském městě Gyöngös. Ve dnech 4. – 8. 9. 2023 je bude pořádat katedra archeologie FF a katedra právních dějin FPR Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s dalšími pracovišti univerzity (katedra germanistiky a slavistiky FF, katedra anglického jazyka a literatury FF, katedra hudební výchovy a kultury FPE), Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., Západočeským muzeem v Plzni a Společností přátel starožitností 17. ročník této konference na téma Burg und (Un)Recht.

Konference se zúčastní na pět desítek badatelů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Rakouska a Německa.

Galerie


Fakulta filozofická

Katedra archeologie FF ZČU

04. 09. 2023


27  -  16 November - December

A.1 HYB4 Galerie (vstup u vrátnice), Hybernská 4, Praha


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 11. 2023, 18:00

15 November

Veleslavínova 342/42, Velká aula FPE


Fakulta filozofická

15. 11. 2023, 13:00

21  -  29 November - December

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (1. patro), Smetanovy sady 2, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 11. 2023, 17:00

15  -  22 November - December

Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 11. 2023, 19:00

19 December

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara - kreslírna


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

19. 12. 2023, 16:00