Mezinárodní konference Castrum Bene 2023

04  -  08 September

4. září - 8. září

Plzeň

Konference Spolupráce Věda

Katedra archeologie a katedra právních dějin Západočeské univerzity v Plzni si vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Castrum Bene 2023 - Burg und (Un)Recht.

Více informací na https://kar.zcu.cz/divize.php?shortcutdiv=CABE

Castrum Bene je mezinárodní kastellologická konference nazvaná podle severomaďarského hradu ležícího u města Gyöngös. Tematicky zaměřené konference jsou pořádány jednou za dva roky. První konferenční jednání se uskutečnilo v roce 1989 v maďarském městě Gyöngös. Ve dnech 4. – 8. 9. 2023 je bude pořádat katedra archeologie FF a katedra právních dějin FPR Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s dalšími pracovišti univerzity (katedra germanistiky a slavistiky FF, katedra anglického jazyka a literatury FF, katedra hudební výchovy a kultury FPE), Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., Západočeským muzeem v Plzni a Společností přátel starožitností 17. ročník této konference na téma Burg und (Un)Recht.

Konference se zúčastní na pět desítek badatelů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Rakouska a Německa.

Galerie


Fakulta filozofická

Katedra archeologie FF ZČU

04. 09. 2023


17 May

Charles University, Carolinum, Ovocný trh 560/5, 110 00 Prague - Old Town


Fakulta aplikovaných věd

17. 05. 2023, 09:00

01  -  01 June - October

Jihlava


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

01. 06. 2023, 18:00

10  -  30 June - July

Muzeum Mariánská Týnice


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

10. 06. 2023

02 June

kaple Nanebevzetí Panny Marie, zámek Nečtiny


Školicí a ubytovací zařízení Nečtiny

02. 06. 2023, 18:00

08 June

náměstí Míru, Klatovy


Celouniverzitní

08. 06. 2023, 09:00