Letní škola Fakulty ekonomické Homo economicus

10  -  14 July

10. července - 14. července

Plzeň a Cheb

Další vzdělávání Veřejnost

Fakulta ekonomická pořádá 12. ročník letní školy pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Určeno pro: žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií
Kontakt: Zuzana Marie Hladká
Více informací na https://www.lsfek.zcu.cz/

Během týdne si účastníci vyzkouší, jaké to je studovat na ekonomické fakultě. Každý z pěti dní představuje jeden ročník studia a v pátek odpoledne se končí promocí. Účastníci se dozvědí zajímavosti z oblasti, se kterou se děti i dospělí setkávají ve svém každodenním životě, aniž by si tuto skutečnost uvědomovaly. Letní škola jim pomůže toto téma více pochopit a prozkoumat. V rámci daného tématu se budou zabývat například reklamou, značkou produktů/firem, strategií tvorby ceny nebo segmentací zákazníků.

Získané znalosti a dovednosti si účastníci vyzkouší hravou/interaktivní formou – workshopů, diskusních přednášek, tematických her včetně aktivit ve venkovním prostoru a vhodnou tematickou exkurzí. Po absolvování uvedeného programu budou účastníci schopni posoudit vliv reklamy na jejich nákupní chování, což může přispět k zodpovědnějšímu jednání z hlediska vynakládání peněz (např. z kapesného).

Kontakt:

Zuzana Marie Hladká
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Email: lsfek@fek.zcu.cz 
Telefon: 377 633 025

Tuto akci podpořil dotací Krajský úřad Plzeňského kraje (KÚPK) v rámci programu Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2023 a statutární město Plzeň v rámci programu Plzeň-univerzitní město.

Galerie


Fakulta ekonomická

Olga Šlechtová Sojková

10. 07. 2023


29 May

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, PC210


Fakulta právnická

29. 05. 2024, 15:00

18  -  18 May

Sedláčkova 38


Fakulta filozofická

18. 05. 2024, 10:00

28 May

FEL ZČU, posluchárna EP 130


Fakulta elektrotechnická

28. 05. 2024, 13:00

13 June

náměstí Míru, Klatovy


Celouniverzitní

13. 06. 2024, 08:30

01  -  26 May

Galerii Hollar - Smetanovo nábřeží 6, Praha


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

01. 05. 2024, 17:00