Evropská partnerství jako zdroj financování i vlivu v oblasti výzkumu a inovací

International Seminář Věda

Projektové centrum ZČU pořádalo další ze série seminářů o programu Horizont Evropa. Akce se věnovala často opomíjené oblasti podpory VaI, tzv. evropským partnerstvím a méně známým evropským programům.

Evropská partnerství: Zdroj financování i vlivu v oblasti výzkumu a inovací byl název semináře, který si kladl za cíl přiblížit zúčastněným krajinu evropských partnerství a menších nástrojů doplňujících program Horizont Evropa. Ve středu 17. 5. jej na Západočeské univerzitě v Plzni pořádalo Projektové centrum ZČU.

Diskuze potvrdily zájem výzkumných týmů o velké spektrum evropských příležitostí a zároveň potřebu získávat kvalitní informace o činnosti evropských partnerství. Po prvních aktivitách tímto směrem, kterými byly středeční seminář a na něm představený nový Grantový kalendář, nastínilo Projektové centrum v diskuzi se zúčastněnými další možné kroky směřování ZČU k efektivnějšímu využívání široké nabídky evropských příležitostí v oblasti VaI. V závěru akce došlo i na představení novinek z programu Horizont Evropa a stávajících komunikačních a metodických nástrojů Projektového centra ZČU (Kontaktní formulář PCTwitter PCPrůvodce projektovou žádostí HE).

Velmi nás potěšil zájem nejen napříč součástmi ZČU, ale i od našich spolupracujících institucí. Skvělým příspěvkem k semináři a diskuzím na něm byla i účast národního kontaktu pro oblast digitalizace, průmyslu a vesmíru Petra Pracny z Technologického centra Praha. Všem zúčastněným děkujeme.

Všem, které zajímají příležitosti v oblasti mezinárodní spolupráce, doporučujeme sledovat náš Twitter, který je platformou pro sdílení nejaktuálnějších informací o mezinárodních projektech i aktualitách v našem Grantovém kalendáři.

Galerie


Projektové centrum

Lucie Benešová

19. 05. 2023