Fakulta pedagogická ZČU vzdělává učitele a učitelky už 3/4 století. Slavit bude celý rok

Studium Tisková zpráva Univerzita

K oslavám 3/4 století fakulty, která vznikla v září roku 1948, se na podzim připojí i celá ZČU a zdůrazní, jaký význam má vysoké školství pro město Plzeň a celý region západních Čech.

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) si letos připomíná významné výročí. Od roku 1948, kdy byla původně jako pobočka Univerzity Karlovy založena, uplyne v září 75 let neboli 3/4 století, jak zní i název jejích oslav. Fakulta je zároveň nejstarší a co do počtu studujících největší fakultou ZČU a vychovala zhruba 27 tisíc absolventek a absolventů. V letošním roce může slavit také další navýšení zájmu uchazečů o studium, neboť počet přihlášek na fakultu přesáhl čtyři tisíce. K oslavám 3/4 století se na podzim připojí i celá ZČU.

„I výše uvedený hrubý odhad počtu absolventů ukazuje, jaký význam má dlouhodobě naše fakulta pro vzdělávání v celém západočeském regionu. Podle mého názoru je třeba i zdůraznit, jak široké portfolio oborů, tedy aprobací učitelů, plzeňská pedagogická fakulta poskytuje,“ říká děkan Pavel Mentlík.

Fakulta zastřešuje celkem 17 základních oborových směrů, v nichž vychovává budoucí učitele mateřských, základních a středních škol. Jedná se jak o přírodovědné, humanitní nebo umělecké, tak o sportovně a jazykově zaměřené směry.

Pro letošní významný rok připravila fakulta řadu akcí určených současným i budoucím studentům a studentkám, absolventům i absolventkám, zaměstnancům, zaměstnankyním i široké veřejnosti. Podívají se díky nim nejen do minulosti fakulty, ale také na současné trendy a budoucnost vzdělávání učitelů i vzdělávání jako takového.

Už od března je ve vstupních prostorách fakultních budov ve Veleslavínově ulici a na Klatovské třídě k vidění výstava o pedagogické, publikační a vědecké činnosti jednotlivých kateder. Výstava, která potrvá až do ledna 2024, zároveň prezentuje aktivity pro veřejnost a region. V dubnu fakulta ožila 15. mezinárodní konferencí Hry 2023: Výzkum a aplikace v režii Centra tělesné výchovy a sportu a premiérou představení Maturastreich studentského divadelního souboru katedry německého jazyka.

Zajímavé akce připadají také na květen. „Ve středu 24. května to bude akce Sportem proti drogám pro Střední školu a Základní školu Oselce, 23. a 24. května Olympiáda techniky,“ přibližuje proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Michaela Voltrová. „Akci Sportem proti drogám pořádáme pravidelně zhruba dvacet let. Úmyslně jsme se zaměřili na menší mimoplzeňskou školu, kde se uskuteční půldenní sportovní a vzdělávací program, na jehož přípravě se tradičně podílejí významnou měrou naši studenti. Olympiáda techniky Plzeň proběhne v novém centru TechTower a je rovněž tradiční akcí fakulty, která podporuje kreativitu a soutěživost budoucích učitelů techniky, a to v mezinárodním rozměru. Olympiády se totiž kromě českých studentů učitelství zúčastní i budoucí učitelé z Řecka, Polska a Slovenska,“ popisuje proděkanka s tím, že 30. května připomene výročí Slavnostní zasedání Rady pro vzdělávání.

Letní měsíce věnuje fakulta především dětem. Ve spolupráci s fakultním spolkem Přestávka připravuje například na týden od 17. do 21. července příměstský tábor Letní fakulta čar a kouzel. Jeho program bude zahrnovat nejen běžně vyučované předměty od jazyků přes tělocvik, přírodovědné a humanitní obory až po výtvarnou a hudební výchovu, ale také mnoho volnočasových aktivit. Na tábor se lze hlásit online.

Konferenci Proměny vzdělávání chystá fakulta na začátek dalšího akademického roku. „Uskuteční se 15. září a budeme se při ní věnovat inovacím v pedagogickém výzkumu, digitalizaci vzdělávání, mezioborovým propojením, moderním metodám a dalším tématům spojeným s učitelskou profesí,“ dodává Michaela Voltrová.

Podzimními akcemi, jež se s letošním výročím pojí, bude výstava hub, umělecko-pedagogická výstava k 75. výročí „UMOPED 75“, Slavnostní zasedání Vědecké rady Fakulty pedagogické, koncert k výročí v Západočeském muzeu, literární klání, konference k autismu, vzdělávací festival eduDEN pro středoškoláky a širokou veřejnost nebo setkání s bývalými kolegy a kolegyněmi spojené s křtem knihy o fakultě či akce o současných trendech ve výuce chemie.

Program oslav zveřejnila fakulta na svém webu v sekci 3/4 století. Během roku jej bude průběžně aktualizovat a rozšiřovat.

Fakulta pedagogická se však letos nedívá jen do minulosti, ale má důvod slavit i opětovný výrazný nárůst počtu zájemců o studium. Počet přihlášek totiž překročil čtyři tisíce, což je necelý dvojnásobek oproti roku 2017. Tehdy bylo toto číslo nejnižší od roku 2000 a na letošní hodnotu začalo růst až po roce 2019.

V akademickém roce 2023/2024 se k oslavám připojí celá Západočeská univerzita v Plzni, neboť právě Fakulta pedagogická je jedním z jejích základních kamenů. Univerzita zdůrazní, jaký význam má vysoké školství pro město Plzeň a celý region západních Čech.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

22. 05. 2023