Studentky katedry románských jazyků se podílely na volbě vítězné knihy v soutěži Choix Goncourt

Spolupráce Studující

Vyhlášení literární ceny Choix Goncourt de la République tchèque se aktivně zúčastnila katedra románských jazyků pod vedením Lucie Divišové.

V pátek 12. května proběhlo na francouzské ambasádě v Praze vyhlášení literární ceny Choix Goncourt de la République tchèque. Vedle poroty, složené ze studentek a studentů českých univerzit, byli přítomni také J. E. velvyslanec Francie Alexis Dutertre, atašé pro francouzský jazyk Eric Playout a ředitel mediatéky Francouzského institutu v Praze Simon Gilmer. 

Studentky a studenti z osmi českých univerzit rozhodovali za zavřenými dveřmi o vítězné knize, kterou vybírali ze čtyř přečtených a analyzovaných francouzských knih. Dialog se studenty vedl frankofonní spisovatel Bernard Lagier.

Filozofickou fakultu ZČU reprezentovaly studentky z katedry románských jazyků Štěpánka Bartošová a Zuzana Zelinková za doprovodu Lucie Divišové z KRO FF. 

Samotné oficiální vyhlášení proběhlo na Výstavišti v Praze na knižním veletrhu Svět knihy 2023.

Vítězem se stala kniha Les liens artificiels (éd. Albin Michel) mladého francouzského autora Nathana Deverse. Kniha bude následně přeložena i do češtiny. 

Galerie


Fakulta filozofická

Radka Mudrochová

23. 05. 2023