Plzeňský pohár záchranářů vyhrálo družstvo FZS

Soutěž Studující Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni pořádala od 12. do 14. května v Prášilech na Klatovsku již 11. ročník oblíbené soutěže.

Plzeňský pohár záchranářů je koncipován jako metodické cvičení pro studenty oboru Zdravotnický záchranář z Čech a Slovenska. Každý ročník se specializuje na nové poznatky z přednemocniční a nemocniční neodkladné péče. Tříčlenná družstva zde plní při soutěži úkoly v noční a denní etapě, které prověří jejich znalosti i fyzickou a psychickou zdatnost. Úkolem soutěžících je nalézat správná řešení modelových situací, ověřovat varianty řešení, vyhodnocovat chování pacientů, spolupracovat a komunikovat s ostatními soutěžícími i s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Zajímavou součástí Plzeňského poháru záchranářů jsou workshopy a odborné prezentace, kde se studenti mohou seznámit s problematikou jednotlivých složek IZS a vyzkoušet si práci s jejich technikou, letos například s pomůckami Horské služby.

Na stanovištích na soutěžící čekalo 10 rozličných modelových situací v denní etapě a dvě v etapě noční. Nejvíce pozornosti si již tradičně vysloužila technická úloha Horské služby nebo také úloha s názvem „Tupého nenabrousíš“, při níž museli soutěžící zajistit a resuscitovat dítě porozené do záchodové mísy.

S celým soutěžním kláním se nejlépe popralo družstvo Ztraceni z Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni, ve složení Radka Tintschlová, Veronika Meczlová a Adam Sýkora, které skončilo na 1. místě. Na 2. místě se umístil tým Ostravské univerzity Fajne kobry, na třetím místě tým Ketamíni z Univerzity Palackého v Olomouci.

Na realizaci soutěže se podíleli partneři, kterými jsou již tradičně Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Centrum letecké záchranné služby Líně, Horská služba - oblast Šumava a Bezpečnost, krizové řízení JPO 315801 – Správa NP Šumava.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

26. 05. 2023