Farewell dinner pro zahraniční studentky a studenty na ZČU

International Studium Univerzita

S blížícím se koncem letního semestru přišel opět čas rozloučit se studujícími kteří přijeli na Západočeskou univerzitu v rámci programu Erasmus+ či dalších výměnných programů.

Organizace Buddy System UWB spolu se zaměstnanci International Office připravili pro zahraniční studenty Farewell Dinner, která se uskutečnila 16. května 2023 v restauraci Éčko na Slovanech. Během společné večeře měli čeští a zahraniční studující možnost se  naposledy všichni sejít a rozloučit se před odjezdem zpět domů. Akce Farewell Dinner se zúčastnilo přibližně 100 osob, z toho bylo 70 výměnných studentek a studentů, 12 za Buddy System, dále byli přítomni koordinátoři International Office a zástupci fakult ZČU.

Během akademického roku 2022/23 přijelo na ZČU 250 zahraničních studujících. V zimním semestru jsme na ZČU přijali 150 studentek či studentů, z nichž 45 pokračovalo ve studiu i v letním semestru. Na letní semestr pak přijelo dalších 100 nových. Do Plzně přijíždějí studovat nejčastěji z Francie, Španělska, Turecka, ale také ze vzdálenějších zemí, jako je třeba Tchaj-wan, Čína, Mexiko nebo Brazílie. 

Doufáme, že se na Západočeské univerzitě všem líbilo a že si odvezou spoustu hezkých vzpomínek a zážitků!

Chcete se také stát členem organizace Buddy System UWB? Více informací najdete na buddy.zcu.cz.

Galerie


International Office

Monika Mundilová

29. 05. 2023