Studentská vědecká konference se zaměřila na antropologii islámu

Konference Studující Věda

Konference na katedře blízkovýchodních studií Fakulty filozofické otevírala především aktuální témata týkající se současných podob tohoto náboženství.

Ve čtvrtek 25. května  se na katedře blízkovýchodních studií Fakulty filozofické ZČU konala Studentská vědecká konference Antropologie islámu, která otevírala především aktuální témata týkající se současných žitých podob tohoto náboženství. Konference tohoto typu se na půdě katedry konala letos poprvé, členové katedry ale věří, že bude mít své pokračování i v budoucnu.

Po úvodním proslovu Václavy Tlili o významu studia islámu z antropologické perspektivy se slova ujal hlavní řečník celé akce, prof. Ilyess Gouissem z katedry koránských studií a exegeze univerzity az-Zaytuna v Tunisku, který hovořil o muslimské perspektivě nazírání na západní studium islámu, především samotného Koránu. Neméně zajímavým příspěvkem byla přednáška dalšího zahraničního hosta, Menny Ahmed Omar z katedry bohemistiky univerzity Ain Shams v Káhiře, jejímž cílem bylo představit egyptská přísloví mající původ v Koránu a islámské tradici a jejich místo v každodenním životě egyptské společnosti. Sluší se poznamenat, že příspěvek zazněl v plynné češtině a na všechny zúčastněné působil velice osvěžujícím dojmem.

V následujících příspěvcích se účastníci blíže seznámili s výzkumem studentů z katedry blízkovýchodních studií. Natalie Caruso je zavedla do muslimské Itálie a z vlastní zkušenosti pohovořila o specifické pozici tamních vyznavačů islámu. V návaznosti na to se přítomní s Michalem Pečeným vydali do dalekého Íránu a podrobně prozkoumali demografické charakteristiky jeho populace. Poté se opět vrátili do České republiky s Václavou Tlili, jejíž snahou bylo probudit k životu etnologický přínos prof. Aloise Musila, jenž zůstává v Čechách téměř zapomenut. Poslední příspěvky od Faten Abdully a Daniela Krejčího poukázaly na některé aspekty života muslimské mládeže na Západě a rovněž charakteristiky muslimů Kyrgyzstánu.

Celé akce se účastnili vyučující katedry blízkovýchodních studií, jimž studenti srdečně děkuji za jejich cennou zpětnou vazbu k jednotlivým projevům.

Fakulta filozofická

Václava Tlili

29. 05. 2023