Na FAV se uskutečnil další ročník Studentské vědecké konference

Konference Soutěž Studující

Studenti a studentky prezentovali před hodnotícími komisemi výsledky svých vědeckých aktivit.

25. května 2023 proběhl na Fakultě aplikovaných věd (FAV) již 13. ročník studentské vědecké konference (SVK), při níž studenti a studentky prezentovali výsledky svých vědeckých aktivit.

V letošním roce byla SVK rozdělena na dvě sekce - pro studenty magisterského a doktorského studia a pro studenty bakalářského studia. Tradičním cílem konference je umožnit všem přihlášeným, aby před hodnoticí porotou i ostatními účastníky představili výsledky své odborné činnosti. Především se jedná o výsledky bakalářských a diplomových, případně disertačních prací, ale i oborových projektů a obsáhlejších semestrálních prací. 

Úvodu akce se ujal předseda výboru SVK Pavel Novák, poté studenti představili své práce dle předem stanoveného harmonogramu. Nakonec v režii profesora Nováka a zástupců sponzorů proběhlo vyhlášení výsledků a předávání cen. Každý účastník obdržel fakultní dárkový balíček a mimořádné stipendium. Vítězové si navíc odnesli finanční odměnu a věcné ceny nejen od FAV, ale také od partnerských firem, které se na konferenci sponzorsky podílely. 

Výsledky hodnocení odborné poroty:

Bakalářské studium
Fyzika, geomatika, matematika, mechanika, informatika, kybernetika

1. Filip Majer, KKY
2. Duc Long Hoang, KIV
3. Martin Adamec, KKY

Magisterské studium
Fyzika, geomatika, matematika, mechanika, informatika, kybernetika

1. David Žahour, KKY
2. Tomáš Majer, KKY
3. Jakub Šmíd, KIV 

Doktorské studium
Fyzika, geomatika, matematika, mechanika

1. Kalyani Shaji, KFY
2. Michaela Zahradníková, KMA
3. Hana Levá, KMA

Doktorské studium
Informatika, kybernetika

1. Michal Seják, KIV
2. Martin Bulín, KKY
3. Jan Krejčí, KKY


Soutěžící měli také možnost získat ocenění od sponzorských firem, jejichž zástupci byli u vyhlašování přítomni. Letos hodnotnými cenami přispěly firmy Eurosoftware, Konplan a ZF Engineering Plzeň. Jak zástupci partnerských firem hlasovali o vítězích a co soutěžící dostali za ceny?

EUROSOFTWARE
Zástupci firmy ocenili tři studenty dle svého vlastního výběru. Byli to:

1. místo: Jan Bartošek (Apple iPhone 14)
2. místo: Martin Adamec (Dron DJI Mini 3)
3. místo: Tomáš Železný (chytré hodinky Garmin Venu 2 Silver) 

KONPLAN
Zástupci firmy ocenili první až třetí místo určené komisí FAV v každé ze čtyř sekcí konference. Firma tedy věnovala 12 balíčků propagačních předmětů, studenti na prvních místech obdrželi lahev sektu.

ZF ENGINEERING
Firma zapojila svého odborníka do hodnocení sekce Ph.D. kybernetika, informatika a o oceněných rozhodla takto:

1. místo: Michal Seják (chytré hodinky Apple Watch)
2. místo: Martin Bulín (čtečka Amazon Kindle)
3. místo: Jan Krejčí (sluchátka Marshall)

Ostatním zúčastněným v této sekci firma věnovala propagační balíček.


Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu konference, sponzorům, účastníkům a samozřejmě gratulujeme všem výhercům!

 

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Martina Batková

31. 05. 2023