Žáci základních škol absolvovali na Fakultě ekonomické workshop Uplift UNICEF na téma podnikavost

Spolupráce Ukrajina Veřejnost

Fakulta spoluorganizovala workshop, který má přispět k šíření gramotnosti a pomoci s výchovou k podnikavosti mezi českou a ukrajinskou mládeží ze základních škol.

Akce Den s Uplift UNICEF, již pořádají neziskové organizace JA Czech a UNICEF, má pomoci českým a ukrajinským dětem ve věku 13–17 let s osvojením základů podnikání a finanční gramotnosti a zároveň usnadnit jejich integraci do české společnosti i českého podnikatelského prostředí.

Do projektu se zapojilo také 50 žáků a žákyň 8. a 9. třídy ze 7. základní školy a mateřské školy Plzeň a z Benešovy základní školy a mateřské školy Plzeň. Na konci května se na Fakultě ekonomické ZČU zúčastnili workshopu Centra podnikání a udržitelnosti, při němž poznali nástroj Lean Canvas, velmi jednoduchý, rychlý a zároveň účinný nástroj pro uchopení podnikatelského nápadu.

Workshop tvořily dvě fáze  v první lektor Jiří Kutlák představil jednotlivé části nástroje Lean Canvas, na což v druhé fázi navázali žáci prací ve skupinách na vlastních podnikatelských záměrech právě s jeho využitím. Při rozpracovávání nápadů měli k dispozici mentory, vybrané studenty Fakulty ekonomické, kteří jim pomáhali vize rozvíjet a poskytovali jim okamžitou zpětnou vazbu.

Workshop zakončily prezentace jednotlivých skupin žáků a jejich podnikatelských záměrů, jimž museli vymyslet i název a logo. Kromě zpětné vazby od lektora se na závěr ještě hlasovalo o nápadu, který ostatní žáky i organizátory nejvíce zaujal. Byla jím udržitelná výroba oblečení, tedy z vysoce kvalitních materiálů, lokálně a s férovými podmínkami pro zaměstnance. S nápady, jež žáci a žákyně během sedmihodinového workshopu vytvořili, se mohli následně zapojit do celostátního finále, pro které bylo potřeba navíc vytvořit ještě propagační video.

Vzhledem k velmi pozitivní zpětné vazbě od žáků i učitelek z obou základních škol připravujeme už nyní další workshop, který by se měl uskutečnit na podzim začátkem nového akademického roku. Pokud studujete Fakultu ekonomickou, tato akce vás zaujala a rádi byste se do ní jako mentoři zapojili, určitě o sobě neváhejte dát vědět kolegům z Centra podnikání a udržitelnosti (Jiří Kutlák kutlak@fek.zcu.cz).

Galerie


Workshopu Den s Uplift UNICEF se zúčastnilo 50 českých a ukrajinských žáků ZŠ

Žáci na závěr workshopu prezentovali své podnikatelské nápady

Žáky na Fakultě ekonomické přivítal proděkan fakulty Jiří Preis

Jiří Kutlák z Centra podnikání a udržitelnosti prováděl žáky nástrojem Lean Canvas

Při práci ve skupinách na podnikatelských nápadech měli žáci k dispozici mentory

Fakulta ekonomická

Kateřina Svobodová

16. 06. 2023