Fakulta pedagogická uspořádala krajskou environmentální konferenci pro učitele

Na konferenci, která se uskutečnila ve čtvrtek 22. září, se účastníci ze všech typů škol seznámili s nejzávažnějšími ekologickými tématy z různého úhlu pohledu.

Mezi tématy konference se objevilo například globální oteplení, pohled na biopaliva, odpadové hospodářství a role člověka při zachování biodiverzity, ale třeba také rozbor fám a mýtů kolem palmového oleje.

Krajskou environmentální konferenci pro učitele uspořádala Fakulta pedagogická ZČU v Plzni společně s Plzeňským krajem, Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS a Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně.

Galerie


Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

26.09.16


ZČU získá nejvíce prostředků z výzvy Předaplikační výzkum pro ITI


Celouniverzitní

242

19.02.18


Přednáška seznámí s umělou inteligencí v praxi


Celouniverzitní

26

20.02.18


Knihovna uspořádala česko-německý workshop k problematice elektronických informačních zdrojů


Univerzitní knihovna

66

15.02.18