Fakulta pedagogická uspořádala krajskou environmentální konferenci pro učitele

Na konferenci, která se uskutečnila ve čtvrtek 22. září, se účastníci ze všech typů škol seznámili s nejzávažnějšími ekologickými tématy z různého úhlu pohledu.

Mezi tématy konference se objevilo například globální oteplení, pohled na biopaliva, odpadové hospodářství a role člověka při zachování biodiverzity, ale třeba také rozbor fám a mýtů kolem palmového oleje.

Krajskou environmentální konferenci pro učitele uspořádala Fakulta pedagogická ZČU v Plzni společně s Plzeňským krajem, Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS a Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně.

Galerie


Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

26.09.16


Cena Ladislava Sutnara 2017 má své vítěze


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

29

17.11.17


Studenti si na přednáškovém panelu připoměli Den boje za svobodu a demokracii


Studentské organizace

4

21.11.17


Aplikace Ventusky zpřesnila předpovědi počasí pro Evropu


Celouniverzitní

189

15.11.17