Výzkumná témata a financování školství. Místopředseda sněmovny Karel Havlíček navštívil ZČU

Spolupráce Univerzita Věda

Rektor ZČU Miroslav Lávička vyzdvihl hlavní výzkumná témata, kterým se ZČU věnuje. Zdůraznil také nutnost zlepšení financování vysokých škol.

V poslanecké sněmovně teď leží univerzitami sledovaná novela zákona o vysokých školách, která je pro Západočeskou univerzitu důležitá i vzhledem k přípravě strategického směřování univerzity v dalších letech. Novela zákona by měla mj. podpořit internacionalizaci, například ve formě podpory pro zahraniční studenty, kteří přijdou na české vysoké školy, a měla by také zlepšit podmínky doktorandů. I o tom bylo setkání místopředsedy sněmovny Karla Havlíčka s rektorem ZČU Miroslavem Lávičkou. Schůzky se účastnili i poslankyně Jana Berkovcová a prorektor pro vnější vztahy Jan Váně.

„Se zavedením minimálních příjmů pro prezenční doktorské studenty by měla podle novely zákona souviset i jasná a přísnější kritéria pro jejich výběr. Jsme ve fázi, kdy připravujeme strategické dokumenty pro rok 2026 a další, musíme vědět, s čím lze do budoucna počítat i s ohledem na rozpočet,“ řekl rektor ZČU Miroslav Lávička.

Podle místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Karla Havlíčka je podpora vědy a výzkumu zcela zásadní. „Jsem rád, že Západočeská univerzita tuto oblast rozvíjí správným směrem. Už ve strategii Country for the Future jsme jasně deklarovali, že našim cílem je posunout se k technologické velmoci, která přinese zásadní zvýšení přidané hodnoty. Nejen na příkladu Dánska nebo Irska víme, že to jde,“ řekl na jednání místopředseda Karel Havlíček.

Rektor také během jednání představil místopředsedovi parlamentu hlavní výzkumná témata ZČU, kterými jsou kvantové technologie, polovodiče a čipy, moderní energetika a umělá inteligence a s ní související společenské, legislativní a ekonomické aspekty. „Věřím, že i důrazem na obory budoucnosti a otevíráním dalších studijních programů, které na ně budou zaměřené, se nám podaří do tří let zvýšit počty studujících na 14 tisíc,“ vysvětlil rektor. K tomu bude podle něj potřeba celostátní i regionální podpora a zintenzivnění spolupráce s městem Plzeň a Plzeňským a Karlovarským krajem v uvedených oblastech, neboť jde o společný zájem všech stran. 

Galerie


Vedení ZČU a zástupci PSP ČR jednali o stavu vysokého školství a podpoře vědy a výzkumu.

Rektor ZČU představil hlavní výzkumná témata univerzity.

Zleva: místopředseda PSP ČR Karel Havlíček, rektor Miroslav Lávička, poslankyně Jana Berkovcová, prorektor Jan Váně

Celouniverzitní

Andrea Čandová

29. 04. 2024