Mezinárodní estetická konference Performativita, narativita, deskriptivita

25  -  26 October

25. října - 26. října

Sekce 1: Sedláčkova 15 / Sekce 2: Sedláčkova 19 / Sekce 3: Zahraniční knihovny SVK PK

Konference Studující Zaměstnanci

Katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU spolu se Společností pro estetiku Akademie věd ČR a Slovenskou asociaci pre estetiku srdečně zvou na nadcházející mezinárodní akci.

Určeno pro: Odborníky, studenty a veřejnost
Kontakt: Naďa Hlaváčková, 777 01 05 01
Více informací na https://pernadeska.zcu.cz

Konference se bude věnovat zkoumání charakteru a vztahu tří významných dimenzí zkušenosti s uměleckými díly, případně i jejich významu v mimoumělecké estetické zkušenosti: narativity jakožto artikulace příběhu, performativity jakožto tvorby situace či realizace postupu a myšlenky a deskriptivity jakožto zachycení vlastností předmětu či prostředí.

Na jedné straně se konference bude zabývat kontaktem těchto dimenzí, jejich až samozřejmě přijímaným propojením v uměleckých výtvorech nebo v jiných esteticky působících výtvorech či fenoménech, ale také přenosy těchto dimenzí mezi uměleckými výtvory různých disciplín, případně mezi estetickými fenomény různých typů. Na straně druhé se konference bude věnovat důrazům na jejich oddělenost v umělecké tvorbě i teoretické reflexi. Tyto kontakty a důrazy mohou být zkoumány například v kontextu úvah o takzvaném performativním obratu v umění, teorii umění a filozofii, v souvislosti s průzkumem naratologických postupů, nebo s ohledem na význam a typologizaci postupů deskripce.

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

25. 10. 2023


07 November

Papírna Plzeň


International Office

07. 11. 2023, 18:00

11 October

Korandův sbor ČCE, Anglické nábř. 2142/13


Celouniverzitní

11. 10. 2023, 19:00

15 November

Veleslavínova 342/42, Velká aula FPE


Fakulta filozofická

15. 11. 2023, 13:00

04 October

Plzeň, Františkánská 121/11, Kostel Nanebevzetí Panny Marie


Studentské organizace

04. 10. 2023, 19:00