Zemřel profesor Petr Charvát z Fakulty filozofické

Univerzita

Archeolog, orientalista a historik, který působil na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Filozofické fakultě ZČU, v Archeologickém ústavu i v Orientálním ústavu Akademie věd, zemřel v neděli 17. září ve věku 74 let.

Prof. Petr Charvát se narodil 12. ledna 1949, v letech 1968–1973 absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor klínopis – archeologie. Profesorem českých dějin se stal v roce 2011. Působil v Archeologickém ústavu a Orientálním ústavu Akademie věd ČR, které později vyměnil za univerzitní pracoviště, na nichž rozvíjel své vědecké zájmy.

Profesor Charvát byl archeolog, orientalista a historik, stejně tak dlouholetý vysokoškolský pedagog Pedagogické fakulty v Praze. Spolu s dalšími stál u vzniku její katedry dějin a didaktiky dějepisu, kde od roku 1993 až do své smrti vedl velmi oblíbené přednášky o raných dějinách českého států. Od roku 2006 vyučoval na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde pěstoval staroorientální studia.

Od sedmdesátých let se zúčastnil řady archeologických výzkumů v Egyptě, na Srí Lance, v Iráku, Turecku a Libanonu. Publikoval přes 400 vědeckých i popularizačních textů a 19 monografií, především ze starších českých dějin a starověké Mezopotámie. Byl také popularizátorem historie, například tváří řady dílů televizního seriálu Kronika česká nebo Dvaasedmdesát jmen české historie.

Odborně využil řady studijních pobytů. Díky stipendiu Nadace Johna Williama Fulbrighta se v letech 2003-2004 zabýval studiem archeologického materiálu starověkého Předního Východu v Museum of Archaeology and Anthropology, University of Pennsylvania ve Filadelfii (USA). V roce 2008 přednášel spojení českých zemí s Orientem a o české státnosti v raném středověku na École Pratique des Hautes Études v Paříži. V letech 2011–2012 studoval nejstarší dějiny sumerského státu na univerzitě v Kolíně nad Rýnem, kde působil jako člen mezinárodního kolegia MORPHOMATA.

Profesor Petr Charvát byl všestrannou vědeckou osobností, na vysoké vědecké úrovni zvládal několik historických a archeologických disciplín. Za svou práci získal řadu ocenění, například Cenu Josefa Hlávky za nejlepší česky psanou vědeckou publikaci v roce 2012 za knihu Zrození státu (Praha, Karolinum 2011). Širší veřejnost ho znala jako autora knih věnovaných českým panovníkům Václav, kníže Čechů (2011) nebo Boleslav II. Sjednotitel českého státu. V loňském roce vzbudila pozornost jeho kniha Příběhy dávného času: Staré pověsti české dnes (2022).

Galerie


Fakulta filozofická

Hugo Charvát

18. 09. 2023