Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU

08 November

8. listopadu, 13:00

posluchárna EP 130, Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26

Tradiční akademický obřad Západočeské univerzity v Plzni, během něhož jsou představeni noví profesoři a profesorky, docenti a docentky, uděleny čestné doktoráty a pamětní medaile významným osobnostem.

Určeno pro: studující, zaměstnanci

Na den konání akce je jako tradičně vyhlášeno rektorské volno, aby se ceremoniálu mohli zúčastnit také studující.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

08. 11. 2023, 13:00


20  -  23 February - March

Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

20. 02. 2024, 10:00

22 February

Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, 301 00 Plzeň, přednáškový sál US 217 (2. NP)


Fakulta aplikovaných věd

22. 02. 2024, 17:00

15 May

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň


Univerzitní knihovna

15. 05. 2024, 17:00