NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2023 "PRÁVNÍ VĚDA V PRAXI"

24 November

24. listopadu, 08:00

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, PC124

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci.

Určeno pro: doktorandi, mladí vědečtí a akademičtí pracovníci a pracovnice, odborná veřejnost
Kontakt: Jakub Hablovič
Více informací na https://www.fpr.zcu.cz/cs/Research/conference.html

Konference určená doktorandům i mladým vědeckým a akademickým pracovníkům, jakož i odborné veřejnosti, která přináší aktuální témata právní vědy a její aplikace v praxi. Proběhne v hybridní formě, účast je tedy možná jak v prezenční, tak v on-line formě.

Fakulta právnická

Martin Koldinský

24. 11. 2023, 08:00


12  -  22 February - March

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň, Po–Čt 8.00–20.00, Pá 8.00–15.00


Univerzitní knihovna

12. 02. 2024, 08:00

22 February

Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, 301 00 Plzeň, přednáškový sál US 217 (2. NP)


Fakulta aplikovaných věd

22. 02. 2024, 17:00

01  -  03 February - March

Galerie Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

01. 02. 2024