Prosincové kurzy pro zaměstnance univerzity

27  -  12 November - December

27. listopadu - 12. prosince

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání přichystalo pro zaměstnance ZČU kurzy na měsíc prosinec. Kompletní nabídka je k dispozici na stránkách czv.zcu.cz. Za zmínku ale stojí i některé kurzy, které se uskuteční ještě do konce listopadu.

Vstup: zdarma
Určeno pro: zaměstnance a zaměstnankyně ZČU
Více informací na https://czv.zcu.cz/prosincove-kurzy-pro-zamestnance/

Zvláštní pozornost patří hostům, kteří přijedou z Masarykovy univerzity a z Ostravské univerzity. Marek Václavík působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde připravuje budoucí učitele. Vyučuje obory jako je kurikulum, didaktika, třídní a školský management či metodologii pedagogického výzkumu. Je součástí skupiny, která na OU vytváří prostor pro zvyšování kvality výuky. Jeho snahou je vytvářet prostor pro vzájemnou inspiraci, spolupráci a synergický efekt. Výzkumně se věnuje sekundárním analýzám dat v oblasti kvality školství, vysokoškolské pedagogice a edukačním médiím. 27. listopadu povede seminář "Raut" vyučovacích metod pro vysokoškolského učitele a 28. listopadu seminář Jak zařídit, aby učení studentů bylo aktivní?.

Prof. Tomáš Janík je proděkanem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 30. listopadu přednese již druhou z cyklu přednášek Transdisciplinární didaktika, jejímž cílem je uvedení do didaktiky jakožto transdisciplinární teorie obsahové transformace. Třetí z cyklu přednášek Transdisciplinární didaktika 3: výzkum v didaktice - jeho vývoj, témata, přístupy a metody se uskuteční 1. prosince.

Petr Sucháček působí v Centru rozvoje pedagogických kompetencí na Masarykově univerzitě. Učí předměty Komunikační trénink, Práce se skupinovou dynamikou a Pedagogická komunikace. Rád se potkává s principy nenásilné komunikace, které předává na workshopech pro veřejnost, ve školách a v Nenásilném podcastu. 7. prosince se ujme workshopu Jak a kdy nastavovat pravidla a vztahy se studujícími? a 8. prosince povede workshop Pedagogická komunikace: jaké klást otázky a proč?.

Na všechny akce jste srdečně zváni!

Galerie


Odbor celoživotního vzdělávání

Helena Hasnedlová

27. 11. 2023


17 April

Univerzitní kavárna Družba, Sedláčkova 19, 301 00 Plzeň


Univerzitní knihovna

17. 04. 2024, 17:00

30  -  10 January - February

Výstavní síň Mánes - Masarykovo nábřeží 1, Praha


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

30. 01. 2024

07  -  09 February

Vienna House Easy, Plzeň, U Prazdroje 2720


Fakulta strojní

07. 02. 2024

07  -  04 February - March

DEPO2015, Presslova 14, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

07. 02. 2024, 18:00