Proč jsme tak naštvané?

30 November

30. listopadu, 16:30

univerzitní kavárna Družba, Sedláčkova 19

Zveme na diskuzi se Šárkou Homfray.

Vstup: volný
Určeno pro: studující, zaměstnanci, veřejnost

Mgr. Šárka Homfray vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (2007) a v současné době studuje Genderová studia na Fakultě humanitních studií téže univerzity. Působila zhruba 10 let na Ministerstvu dopravy, převážně při tvorbě dopravní legislativy. Od roku 2017 je právničkou Odborového svazu státních orgánů a organizací, místopředsedkyní Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů a členkou Ženského výboru Evropské odborové konfederace. 

Věnuje se zejména pracovnímu a služebnímu právu, zabývá se mimo jiné nerovným zacházením a diskriminací, genderovými aspekty práva a světa práce. Orientuje se i na budoucnost práce a její proměny, zejména ve spojení s digitalizací a kybernetickou bezpečností. Zajímají ji stereotypy a generalizace a jejich vliv na náš život. 

Je autorkou příspěvků do několika sborníků, komentářů i monografií, publikací  Právní aspekty problematiky genderově podmíněného násilí na vysokých školách a Proč jsme tak naštvné? a spoluautorkou publikací Praktický průvodce státní službou a Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

30. 11. 2023, 16:30


15 May

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň


Univerzitní knihovna

15. 05. 2024, 17:00

20  -  23 February - March

Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

20. 02. 2024, 10:00

10 April

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň


Univerzitní knihovna

10. 04. 2024, 17:00

30 January

kampus ZČU, Bory + centrum Plzně


Celouniverzitní

30. 01. 2024, 08:00

20 March

Univerzitní kavárna Družba, Sedláčkova 19, 301 00 Plzeň


Univerzitní knihovna

20. 03. 2024, 17:00