Rozloučení s doktorem Ondřejem Šiprem

Univerzita

Fyzik a uznávaný odborník v oblasti výzkumu elektronové struktury látek a rentgenové absorpční spektroskopie, který působil na Fyzikálním ústavu Akademie věd a v institutu Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), zemřel 10. listopadu ve věku 61 let.

Dne 8. listopadu 2023, na slavnostním zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni, převzal ředitel NTC Petr Kavalíř pamětní medaili ZČU pro fyzika Ondřeje Šipra. Ten se bohužel nemohl slavnostního aktu zúčastnit osobně z důvodu pracovního vytížení na École de physique des Houches, ale když mu kolegové poslali fotografie z akce, projevil obrovskou radost a ocenil toto gesto s velkou úctou. Nikdo však tehdy netušil, že mu zbývá jen pár dní života.

RNDr. Ondřej Šipr, CSc., byl uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu elektronové struktury látek a rentgenové absorpční spektroskopie. Jeho výzkumná činnost se zaměřovala také na studium magnetismu různých vrstevnatých systémů, slitin a příměsí, stejně jako na problematiku související s luminiscencí. Své výsledky publikoval v prestižních  časopisech a knihách.

Kromě vědeckého přínosu pro oblast fyziky měl také vynikající pedagogické schopnosti. Jeho přednášky byly nejen odborně poutavé, ale dokázal udržet pozornost studujících svým zaujetím a charakteristickým smyslem pro humor. Složitou problematiku uměl vysvětlovat postupně a srozumitelně pro každého. 

Jeho kmenovým působištěm byl Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, kam nastoupil již v roce 1985. Se Západočeskou univerzitou byl spojen prostřednictvím mnoha projektů ve spolupráci s výzkumným ústavem NTC, za všechny jmenujme například projekt pro excelentní týmy Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami a Kvantové materiály pro udržitelné technologie. Významnou roli sehrál také při získání evropského projektu EUSpecLab na podporu doktorandů.

S Ondřejem Šiprem se rozloučíme v pátek 1. prosince 2023. Bude nám moc chybět.

Čest jeho památce!

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Ján Minár

01. 12. 2023