Na konferenci FOPTO se sešli studující i absolventi studijního programu Ortotika-protetika

Absolventi Konference Studující

V Hradci Králové se uskutečnil další ročník odborné konference a členské schůze FOPTO, která propojila studující, absolventy i budoucí zaměstnavatele.

Ve dnech 23. a 24. listopadu se uskutečnila každoroční odborná konference a členská schůze FOPTO - Federace ortopedických protetiků technických oborů, kterou tentokrát hostil hotel Aldis v Hradci Králové.

Na konferenci se sešlo více než 250 účastníků a účastnic z řad ortotiků-protetiků, studujících programu Ortotika-protetika z FZS a také ze středních škol zaměřených na ortopedickou protetiku, terapeutů z multidisciplinárních rehabilitačních týmů, lékařek a lékařů.

V dopoledním programu členské schůze přítomní vyslechli prezentaci Rity Firýtové na téma Výuka bakalářského prezenčního studia na Západočeské univerzitě v Plzni. Autorka představila jedinou možnost prezenčního studia v České republice v oboru, a to právě na katedře rehabilitačních oborů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, které se otevírá jednou za tři roky. Další ročník studijního programu Ortotika-protetika bude zahájen v akademickém roce 2024/25.

Součástí přednášky bylo i vyhodnocení ankety absolventů předchozích dvou ročníků, přičemž zajímavým výsledkem je jejich zapojení do oboru - ze 17 absolventů v roce 2018 je 12 absolventů v oboru a ze 14 absolventů ročníku 2021 pracuje v oboru 9 absolventů. Podstatou prezentace byla definice potřeb hlubší a širší spolupráce praxe a výuky a úvaha o založení mentorského programu pro obor.

V odpoledním, již odborném programu se mimo jiné představily další asistentky katedry rehabilitačních oborů Iva Hereitová a Petra Poková s přednáškou Přínosy peroneální funkční stimulace pro adaptaci chůze u osob s "drop foot" následkem chronické cévní mozkové příhody. Do prezentování se zapojili i absolventi Tomáš Benčík s tématem Řízení s protézou - co na to zákon? a Ondřej Vyhnal s prezentací nazvanou EasyScan a iCC - komplexní 3D technologie dostupné pro každého. Druhý jmenovaný rovněž společně s dalším absolventem Janem Kroupou vedl páteční workshopy.

Celá konference přinesla našim studentkám a studentům nejen velmi kvalitní odborné poznatky, ale i možnost seznámit se s absolventy a budoucími zaměstnavateli. Katedře rehabilitačních oborů poskytla konference další kontakty na pracoviště, která se chtějí podílet na výuce průběžných i souvislých odborných praxí.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

05. 12. 2023