Fakulta pedagogická se podílela na uspořádání konference věnované poruchám autistického spektra

Konference Spolupráce Veřejnost

Ve středu 22. listopadu se v prostorách reprezentačního sálu Plzeňského Prazdroje konala historicky první konference o problematice poruch autistického spektra. Pod názvem „ProCit – Kon, Život s autismem“ ji zorganizovalo sdružení ProCit společně s Fakultou pedagogickou ZČU za podpory města Plzně.

Nad konferencí převzali záštitu a zároveň ji slavnostně zahájili primátor města Plzně Roman Zarzycký a děkan Fakulty pedagogické ZČU Pavel Mentlík. Fakulta pedagogická a občanské sdružení ProCit pojí memorandum o spolupráci, které naplňují nejen spolupořádáním konference, ale také sdílením dobré praxe, osvětovými přednáškami na školách a akreditovanými kurzy.  

Konference byla vyvrcholením dlouholeté práce v tomto oboru v Plzeňském kraji a příležitostí sdílet vědomosti a zkušenosti s širší komunitou. Cílem bylo propojit odborníky a odbornice s hlubokým zájmem o problematiku autismu a poskytnout prostor pro sdílení informací a praktických doporučení osobám pečujícím o jedince na spektru. 

Bohatý a rozmanitý program konference tvořily přednášky renomovaných expertů a expertek z oblasti lékařství, psychiatrie, psychologie, pedagogiky, ale i dalších spolupracujících profesí. Podařilo se tak v rámci daného tématu sdílet poznatky, zkušenosti a informace napříč různými vědními obory. 

Důležitou součástí byly i praktické ukázky pomůcek pro práci s dětmi s autismem a sdílení zkušeností s péčí o osoby na spektru. Konference byla obohacena o stánky s pomůckami a nabídkou terapií pro lidi s autismem, kde mohli účastníci získat informace o hyperbarické oxygenoterapii, využití robotů při práci s dětmi s autismem, nových didaktických pomůckách, odborných publikacích, pomůckách pro rozvoj motoriky a speciální řady her pro podporu nápravy kognitivních poruch.

„Jsme přesvědčeni, že pochopení autismu a efektivní péče o jedince s touto poruchou vyžaduje neustálé vzdělávání a sdílení zkušeností. Doufáme, že jsme touto konferencí otevřeli dveře k další spolupráci a rozvoji v oblasti podpory a porozumění autismu,“ shodují se členky organizačního týmu.  

Galerie


Fakulta pedagogická

Věra Knappová

06. 12. 2023