Přednáška Mons. Tomáše Holuba zaujala studující FPR

Přednáška Studující

Ve čtvrtek 7. prosince navštívil Fakultu právnickou ZČU plzeňský římskokatolický biskup Mons. Tomáš Holub.

Ve své přednášce v rámci předmětu Kanonické právo hovořil o normách, které v plzeňské diecézi zavedl ohledně rozvedených a znovusezdaných katolíků podle papežského dokumentu Amoris laeticiae, a vysvětlil odpovědi, které římské Dikasterium pro nauku víry zaslalo na otázky kar. Duky v této věci. V rámci této velmi zajímavé přednášky posléze odpovídal na četné dotazy studentek a studentů.

Galerie


Fakulta právnická

Martina Vintrová

11. 12. 2023