Aliance EUPeace uspořádá Academic Networking

EUPeace International Spolupráce

Přihlaste se na online setkání akademických a výzkumných pracovníků.

Unikátní akci naplánovala na 13. února aliance EUPeace, jejímž členem je i Západočeská univerzita v Plzni. Uspořádá totiž online meeting akademických a výzkumných pracovníků ze všech členských univerzit aliance.

Zájemci o setkání se předem zaregistrují a prostřednictvím virtuálního prostoru budou moci navázat kontakty a najít partnery pro vzájemnou spolupráci. Tzv. síťování otevírá možnost pro přípravu a realizaci budoucích společných projektů i nad rámec plánovaných aktivit aliance a pro další spolupráci v oblasti vzdělávání a mobilit. Pro zúčastněné je akce příležitostí stát se součástí rostoucí komunity EUPeace.

Cílem aliance EUPeace je posilovat vzájemnou spolupráci mezi partnerskými univerzitami tím, že vzniknou společné evropské studijní programy, etablují se nové mnohostranné výzkumné spolupráce a posílí se atraktivita zapojených univerzit, tak aby přitáhly nové zahraniční studentky, studenty, výzkumnice a výzkumníky. Dojde tak k naplnění hlavní myšlenky, s níž aliance v loňském roce vznikla a kterou je rozvoj evropského vzdělávání pro mírovou, inkluzivní a spravedlivou společnost.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

17. 01. 2024