Katedra energetických strojů a zařízení vzpomíná na profesora Františka Janoucha

Přednáška Univerzita Věda

Přečtěte si zdravici, kterou uznávaný jaderný fyzik napsal v roce 2010 pro znovuotevření studia jaderných oborů na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni.

V pátek 12. ledna zemřel ve Stockholmu významný český jaderný fyzik a podporovatel českého disentu prof. František Janouch. Na autora populárních vědeckých děl i zakladatele Nadace Charty 77, jíž byl také předsedou, vzpomíná také katedra energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU, neboť byl svým způsobem při tom, když znovuotevřela studium jaderných oborů.

„Profesor Janouch byl velký člověk s velkými zásluhami nejen o jadernou fyziku. Měl jsem tu čest ho osobně poznat a v roce 2010, v době, kdy se na naší fakultě a katedře znovuotevření studia jaderných oborů připravovalo, jsem ho požádal, aby při té příležitosti vystoupil s přednáškou. Pan profesor to přislíbil, ale bohužel v době, kdy měla přednáška proběhnout, onemocněl. Požádal proto svého přítele a našeho významného kolegu pana doc. Hezoučkého, aby jeho zdravici přednesl. A tak se i stalo,“ říká za katedru Jan Zdebor.
„Vzhledem k tomu, že text přednášky profesora Janoucha neztratil na aktuálnosti, můžeme si jej připomenout právě tímto způsobem,“ dodává Jan Zdebor.

Přečtěte si zdravici prof. FRANTIŠKA Janoucha, která začíná slovy: „Jsem velmi poctěn pozváním zúčastnit se slavnostního zahájení výuky nových jaderných oborů na Plzeňské universitě. Je to důležitý počin. Chci využít tuto příležitosti ke krátkému zamýšlení…“


Foto: Jindřich Nosek

Fakulta strojní

Pavel KORELUS

22. 01. 2024