ZČU se opět prezentovala na veletrhu Gaudeamus 2024

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Veletrhy Gaudeamus každý rok navštíví více než 60 % studujících maturitních ročníků z České republiky a Slovenska. Mezi hlavní skupiny návštěvníků patří studentky a studenti 4. a 3. ročníků SŠ, vyučující a výchovní poradci, studenti vysokých škol a zájemci o celoživotní vzdělávání.

Ani v letošním roce nechyběla Západočeská univerzita v Plzni na pražské části největšího veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2024, již od 23. do 25. ledna hostilo letňanské výstaviště.

Gaudeamus představil přes tři stovky domácích i zahraničních vysokých škol, mezi nimiž se ZČU rozhodně neztratila. Cestu ke stánku, který prezentoval všechny její fakulty i další součásti, si našlo na 4000 příchozích.

Potenciální uchazečky a uchazeče osazenstvo stánku ZČU nejen samo oslovovalo, ale zástupci fakult i studujících také odpovídali na dotazy týkající se přijímacího řízení i samotného studia.

Gaudeamus byl pro ně zároveň také pozvánkou na Den otevřených dveří ZČU.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

30. 01. 2024