Třetí rektor ZČU Josef Průša se dožívá 85 let

Univerzita

Doc. Ing. Josef Průša, Csc., vedl Západočeskou univerzitu v Plzni od 1. března 2004 do 28. února 2011.

Absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE), odborným asistentem a také jejím posledním kvestorem, zároveň prvním kvestorem Západočeské univerzity v Plzni, náměstkem ministra školství, kancléřem Západočeské univerzity, a nakonec i jejím rektorem.

Tím vším byl doc. Ing. Josef Průša, Csc., který se právě dnes dožívá 85 let.

Narodil se 3. února 1939 v Plzni, středoškolská léta strávil na gymnáziu na Mikulášském náměstí, na VŠSE si zvolil Fakultu elektrotechnickou. Po studiu se stal projektantem plzeňské Škodovky a v roce 1970 začal působit na VŠSE jako projektant. Pět let nato musel z politických důvodů přejít mezi odborné pracovníky, na škole byl také energetikem a bezpečnostním technikem, ale VŠSE, respektive ZČU zůstal věrný po celou profesní kariéru s výjimkou let 1998-2003, kdy byl náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství.

Rektorem Západočeské univerzity v Plzni byl Josef Průša, docent v oboru technická kybernetika, po dvě období od 1. března 2004 do 28. února 2011. Když toto období v roce 2016 hodnotil u příležitosti 25 let ZČU, řekl, že je hrdý „bezesporu na investiční rozvoj. Podařilo se nám získat významnou dotaci 3,5 miliard korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, ze kterého se vybudovala výzkumná centra NTIS, RICE, RTI, CENTEM. Díky tomu se významně posílilo renomé univerzity zejména v oblastech výzkumu a vývoje. Samotná výstavba center je kap již zásluhou rektorky Mauritzové. Úspěchem ale bylo také založení Techmanie, vznik festivalu Dny vědy a techniky a určitě jsem rád i za to, jak se podařilo vyřešit problémy s právnickou fakultou.“ 

Galerie


Návštěva prezidenta Václava Klause v roce 2008.

Na společenském večeru k 30. výročí založení ZČU v roce 2021.

Slavnostní zasedání Vědecké rady Fakulty strojní ZČU u příležitosti 70 let, rok 2019.

Ilustrace Zdeňky Kudrnové studentky Fakulty designu au mění Ladislava Sutnara.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

03. 02. 2024