Vedení Fakulty filozofické se sešlo se strategickými partnery

Spolupráce Univerzita Veřejnost

V pondělí 15. ledna proběhlo pravidelné zasedání Rady partnerů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Tématem jednání byl rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání, zajištění praxe a komunikace výsledků směrem k veřejnosti.

Rada partnerů Fakulty filozofické ZČU v Plzni je poradním orgánem děkana, v současné době čítá 16 členů. Tvoří ji reprezentanti významných partnerských institucí z oblasti státní správy, samosprávy Plzeňského kraje a lokálních samospráv, neziskového sektoru, jazykových a vzdělávacích organizací, muzeí, archivů, knihoven, významných regionálních a lokálních aktérů i soukromého sektoru.

Při pravidelném setkání 15. ledna se seznámili s aktivitami fakulty v uplynulém roce, přičemž hlavním bodem programu bylo zintenzivnění propojení výuky v jednotlivých studijních programech s praxí. Hovořilo se o možnostech zadávání kvalifikačních prací, které budou vycházet právě z potřeb partnerských institucí a na jejichž vedení se budou jejich pracovníci podílet formou konzultací.

Důležitým tématem bylo také celoživotní vzdělávání a on-line kurzy. Byly mapovány potřeby institucí z praxe, které budou zohledňovány při přípravě mikrocertifikátových programů, a zároveň byly představeny dva otevřené online kurzy (Massive open online course), určené pro širokou veřejnost, ale především pro studující středních škol. Prohloubení spolupráce se středními školami v regionu je dlouhodobou prioritou fakulty.

Zasedání se zúčastnili zástupkyně a zástupci Úřadu vlády ČR, Archeologického ústavu AV ČR, Gymnázia Luďka Pika, Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, Západočeského muzea Plzeň, Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s., Magistrátu města Plzně, Diecézní charity Plzeň, Waldorfské školy Dobromysl, lyceum, Plzeň, Centra pro komunitní práci západní Čechy a Regionální rozvojové agentury pro Plzeňský kraj.

Závěrečným bodem jednání byla příprava akcí, kterými si fakulta v letošním roce připomene 25 let od svého založení. Při této příležitosti se uskuteční přednášky, semináře, panelové diskuze a další akce pro širokou veřejnost, na nichž se budou významnou měrou podílet i partnerské instituce.

Fakulta filozofická

Petr Krištuf

12. 02. 2024