Řídící výbor aliance EUPeace se setkal v Madridu

EUPeace International Spolupráce

Hovořilo se o novinkách, dosavadní práci i o zapojení studujících do aktivit aliance.

Comillas Pontifical University v Madridu hostila 15. a 16. února setkání řídícího výboru aliance evropských univerzit EUPeace. Během dvoudenní akce diskutovali členové a členky výboru o nejnovějších událostech v rámci aliance a rovněž zhodnotili dosavadní práci v různých pracovních balíčcích.

Řídící výbor se také zabýval výstupy z online setkání akademických a výzkumných pracovníků Academic Networking, které se konalo 13. února. Hovořilo se i o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu a o tom, jak nejvhodněji zapojit studující do aktivit EUPeace.

Další jednání naplánoval řídící výbor na 27. února.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

16. 02. 2024