Fakulta zdravotnických studií uspořádala první ročník Dne pracovních příležitostí

První ročník Dne pracovních příležitostí proběhl ve středu 2. listopadu v prostorách fakulty zdravotnických studií. Studenti tak měli příležitost získat přímo od zástupců zdravotnických a sociálních zařízení důležité informace nejen ke svému budoucímu profesnímu uplatnění.

„Studenti posledních ročníků fakulty se seznámili s konkrétní nabídkou možného uplatnění v praxi. Jejich kolegové z nižších ročníků získali informace důležité pro studijní motivaci i další profesní zaměření. Studenti druhých ročníků mohli získat i náměty pro témata bakalářské a diplomové práce,“ upřesňuje děkanka FZS ZČU Ilona Mauritzová. Potřebné informace studentům poskytli jejich potenciální zaměstnavatelé - nemocnice, zdravotnická a sociální zařízení z Plzeňského kraje a dále vybraná zařízení z Karlovarského a také ze Středočeského kraje a z Prahy. 

Hlavní program Dne pracovních příležitostí byl věnován zejména prezentaci zdravotnických a sociálních zařízení, jejichž zástupci tvoří tzv. Radu zaměstnavatelů. Ta byla na fakultě ustanovena na jaře tohoto roku. Jejími členy jsou například Fakultní nemocnice Plzeň, Zdravotnický holding Plzeňského kraje, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Krajská hygienická stanice, Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Akce měla formu podobnou veletrhu.Všem vystavovatelům byl poskytnut prostor pro předání ústních i písemných informací, tištěných materiálů, prezentaci videí i pro pořádání tematických přednášek. Záchranná služba navíc studentům předvedla moderní záchranný vůz.


Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lenka Krejčí

03.11.16


Okolnosti sarajevského atentátu přiblíží přednáška Jaroslava Valkouna


Fakulta filozofická

33

22.05.17


V sobotu otevře své dvorky filozofická fakulta


Fakulta filozofická

33

16.05.17


Závěrečný seminář Jaderných dnů hostil odborníky na jadernou energetiku


Celouniverzitní

191

19.05.17