Budoucí učitelé německého jazyka si rozšiřovali své obzory v Sasku

Studenti učitelství němčiny z pedagogické fakulty strávili na konci října v rámci projektu „Čeští a němečtí studenti k multikulturní Evropě: aktivní řešení otázek ve školství a ve společnosti“ dva dny v Sasku.

První zastávkou na jejich cestě po Sasku byla návštěva mateřské školy „Wichtelhäusel“ v Deutschneudorfu. Vedoucí učitelka paní Ullrichová zde umožnila studentkám nahlédnout do her a každodenního života tohoto česko-německého zařízení. Program dále pokračoval návštěvou Friedrich-Schiller-Gymnázia v Pirně, tradičně pořádanou jednou za dva roky. Pan Křenek představil obsah vzdělávacího systému, v souladu s nímž zde od 7. třídy k maturitě sdílejí lavice žáci obou národností. Po návštěvě školního internátu se skupina vydala na Saskou zemskou centrálu pro politické vzdělávání v Drážďanech. Tam si vyslechla přednášku Wernera Rellecke k významu a úkolům Zemské centrály, organizace, která v Česku nemá svůj protějšek. V přednášce se pan Rellecke rovněž věnoval tématu pro rok 2016 „Válka a mír“ a s ním související problematice uprchlické krize včetně postojů Čechů a Němců. Následnou diskusi si účastnice velmi pochvalovaly, nicméně na české a německé straně byly rozdíly v postojích patrné.
Českou skupinu pak večer přijali partneři projektu na TU v Chemnitz. Následovala procházka městem a posezení v oblíbené hospůdce. Skupina využila příležitosti a nad problematikou běženců podebatovala s vrstevníky.

Druhý den zahájily obě skupiny studentů návštěvou vzdělávací agentury Annabergerstraße. Mladým lidem zde byla představena pracovní možnost v saském školství na pozicích budoucích učitelů němčiny jako cizího jazyka, ať už jakožto praktikantů nebo jako vyučujících v integračních jazykových kurzech.
Zbylá část dne byla vyhrazena Technické univerzitě Chemnitz – skupina se zúčastnila přednášky na téma související s celým projektem a poté pracovala v týmech, jejichž úkolem bylo sestavit otázky k řešení pro budoucnost. Výsledky byly předneseny ostatním a komentovány mj. vedoucí projektu, paní profesorkou Mehnert.
Odpoledne pak česko-německou skupinu přijal děkan filozofické fakulty, Stefan Garsztecki. Zdůraznil letité partnerství mezi oběma univerzitami a oboustranné výhody této spolupráce. Tímto příspěvkem tak završil zajímavý a prospěšný projekt. V plánu je další setkání zúčastněných v letním semestru 2017 v Plzni.


Projekt je financován Česko-německým fondem budoucnosti, Rotaryclubem Zwickau-Glauchau a pedagogickou fakultou. Velký dík patří sponzorům, zejména Fondu budoucnosti, bez jehož finanční podpory by se projekt nemohl realizovat.

Galerie


Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

07.11.16


Plzeňské Slavnosti svobody se blíží. Program i letos obohatí ZČU


Celouniverzitní

169

22.04.18


Ateliér Užitá fotografie získal cenu Young Award na Prague Photo


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

6

25.04.18


Fakulta pedagogická chystá Olympiádu techniky


Fakulta pedagogická

88

12.04.18