Studenti a studentky prestižní Utrecht University se setkali se studujícími Fakulty ekonomické

Hosté International Studující

Nizozemská skupina projevila zájem o přímou interakci s českými studujícími podobného zaměření a sdílení poznatků týkajících se minulosti, přítomnosti i budoucnosti Česka.

V úterý 16. dubna navštívila Západočeskou univerzitu v Plzni skupina sedmnácti studentek a studentů a dvou vyučujících z nizozemské Utrecht University. Vysoce motivovaní studující navštěvují 2. a 3. ročník bakalářského studia katedry humánní geografie a územního plánování, katedry věd o Zemi a katedry udržitelného rozvoje. Na Fakultě geověd spolupracují v multidisciplinární skupině Honours. Celou zahraniční cestu organizovali sami jen s omezenou asistencí svých dvou vyučujících. 

Nizozemská skupina projevila zájem o přímou interakci s českými studujícími podobného zaměření, se kterými mohou sdílet poznatky týkající se minulosti, přítomnosti a budoucnosti Česka ve smyslu různých rolí a procesů v proměnách a ochraně krajiny, regionální identity, cestovního ruchu, historického dědictví, nacionalismu či udržitelnosti. 

Návštěvu z Utrecht University uvítali v kampusu Romana Suchá z International Office ZČU a David Vogt z katedry geografie Fakulty ekonomické. Skupina, včetně odvážného studenta s francouzskými holemi, zahájila svou návštěvu na střeše budovy Fakulty aplikovaných věd. Pavel Hájek z katedry geomatiky jim i přes nepřízeň počasí ukázal nejen působivou vyhlídku na město, ale též stanici GPS a poutavým způsobem odpověděl na mnohé zvídavé dotazy.

Poté již všechny čekalo plánové setkání s českými studujícími bakalářského studia Ekonomické a regionální geografie (ERG). Ukázalo se, že obavy z jazykové bariéry vůbec nebyly na místě a obě skupiny ihned navázaly vřelou konverzaci. 

Hlavním bodem programu byl společný seminář pod vedením Davida Vogta na téma Historie, současnost a budoucnost kampusu, města a regionální identity. Tuto část zahájil student 3. ročníku ERG Jiří Fiala, který skupině představil svou dokončovanou bakalářskou práci srovnávající přístup k udržitelnosti na kampusech California State University, San Bernardino a ZČU. Příznivé ohlasy se projevily v následné diskusi. Následovala další zdařilá interakce studentů z obou zemí. Ve čtyřech týmech se snažili diskutovat a poskládat historické i současné mapy a ortofotomapy a též územní studie a plány ve správném pořadí na časové ose. Na závěr semináře měli též nizozemští studenti možnost přednést svou prezentaci na téma proměn kampusu a města Utrechtu. 

Po obědě v univerzitní menze hosté navštívili budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, kde za výkladu proděkanky pro tvůrčí činnost Jany Potiron a její doktorandky Kristiny Zejkanové sledovali studující umění přímo v akci a diskutovali o udržitelnosti při práci s různými materiály.

Celá návštěva se nesla ve velice přátelské atmosféře, která, jak věříme, může být i základem další spolupráce.

Galerie


Fakulta ekonomická

David Vogt

18. 04. 2024