Tomáš Sedláček a Luděk Niedermayer přednášeli na Fakultě ekonomické

Hosté Přednáška Univerzita

Renomovaní ekonomové zavítali mezi studující Západočeské univerzity v Plzni.

Během letního semestru se studující Fakulty ekonomické ZČU setkali s významnými ekonomy Tomášem Sedláčkem, autorem bestselleru Ekonomie dobra a zla, a Luďkem Niedermayerem, někdejším členem Bankovní rady ČNB a europoslancem. Jejich přednášky sklidily velký úspěch.

Fakulta ekonomická propojuje výuku s praxí a moderními trendy. A proto mají na naší fakultě studentky a studenti unikátní možnost poznat i různé významné osobnosti. Jejich přednášky se vždy věnují vysoce aktuálním odborným, ale i společensky významným tématům. Považujeme za důležité, aby naše studentky a studenti vnímali názory těchto renomovaných odborníků a těší nás, že jim můžeme zprostředkovat možnost s nimi o soudobých moderních trendech a otázkách napřímo diskutovat,“ říká děkanka Fakulty ekonomické Michaela Krechovská.

Ve středu 13. 3. tak ekonom Tomáš Sedláček online a v angličtině přednášel účastníkům semestrálního kurzu pořádaného s americkou Marquette University. Tématem, které jsme zvolili, byla lidská práce a AI. Sedláček svůj exkurz o vývoji lidské práce, její hodnoty a jejího obsahu pojal tak, že posluchače provedl svým pohledem na ekonomickou „metamorfózu“: jak v časovém rámci posledních dvou staletí došlo k proměně podstaty práce a hodnot, které produkuje. V rozsáhlém výkladu pak vysvětlil podstatu těla, duše a ducha ekonomie. Tyto rozdíly ukázal třeba na příkladu mobilního telefonu nebo na faktu, že se hodnota HDP za poslední dekády proměnila ve prospěch statků, které nemají „fyzickou“ (tělesnou) podstatu. Přednášku propojoval s citáty významných myslitelů z různých sfér lidské činnosti, zmínil též téma etiky v byznysu jako jeden z měřitelných aspektů úspěšnosti v podnikání, a na závěr krátce s posluchači diskutoval a odpovídal na jejich dotazy. Záznam přednášky je dostupný na fakultním kanále YouTube.

Luděk Niedermayer, bývalý guvernér České národní banky a současný poslanec Evropského parlamentu, přednášel v úterý 19. 3. Téma „Euro: Příležitosti a úskalí společné evropské měny“ zaujalo zájemce z FEK, Fakulty filozofické a také studenty Obchodní akademie v Plzni, kteří se přednášky zúčastnili v rámci akce „Den vysokoškoláka na FEK“. Přednáška byla spíše neformální a Niedermayer svými dotazy zapojoval přítomné do diskuse. Připomenul okolnosti vzniku společné evropské měny, zhodnotil dosavadní úspěchy a problémy eurozóny, vysvětlil fiskální pravidla v eurozóně a funkce bankovní unie. Následně se zapojením přítomných identifikoval faktory, které podporují vstup ČR do eurozóny, a okomentoval často uváděné výhrady k členství v ní. Vysvětlil také, proč jako ekonom považuje často uváděné argumenty proti euru za slabé, zkreslené a emotivní, a uvedl, proč je pro české politiky podpora eura v současné době neefektivním modelem. Zaplněná posluchárna a zapojení studentů ukázaly, že přednáška byla bezesporu přínosem do aktuálně probíhající diskuse o postoji České republiky k eurozóně.

Galerie


Fakulta ekonomická

Jiří Preis, Hana Kunešová

02. 05. 2024