Fakulta ekonomická pořádala konferenci o trendech v podnikání

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 se konal další ročník mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání, kterou tradičně pořádá Fakulta ekonomická ZČU. 

Místem pro setkání vědeckých pracovníků a odborníků z praxe se již podruhé staly historické prostory konferenčního centra Secese Plzeňského Prazdroje. Účastníci konference se seznámili s výsledky výzkumných projektů tuzemských i zahraničních pracovišť, tématem diskuse byla také interdisciplinarita v rámci Průmyslu 4.0, která představuje můstek mezi vědou a praxí.

Konference byla zahájena úvodním proslovem Miroslava Holečka, rektora Západočeské univerzity v Plzni, který zmínil 25. výročí založení ZČU. Následovala vystoupení pozvaných odborníků z akademické i podnikatelské sféry. Jiří Panuška z Plzeňského Prazdroje seznámil účastníky se společností, která akci poskytla zázemí. Dalšími přednášejícími byli Petr Suchánek z Masarykovy univerzity, Michal Beránek ze společnosti Janiga Labs a Jan Horejc z Fakulty strojní ZČU, prezident České technologické platformy Strojírenství.

Odpolední program byl rozdělen na tematické sekce, které vedli erudovaní odborníci Fakulty ekonomické ZČU. V sekcích zazněly příspěvky z oblasti financí, účetnictví, marketingu, managementu, kvantitativních metod s vazbou na podnikatelské a investiční rozhodování a regionálního rozvoje. Zvláštní sekce byla věnována diskusi na téma příkladů dobré praxe interdisciplinární spolupráce a podpory podnikavosti. 

Kromě odborného programu se mohli účastníci konference seznámit s výrobou světoznámého ležáku Pilsner Urquell v rámci prohlídky pivovaru Plzeňský Prazdroj, kterou pro zpestření připravili organizátoři konference. První den konference byl završen společenským setkáním, které mohli účastníci využít k získávání a prohlubování kontaktů pro případnou budoucí spolupráci jak na individuální, tak institucionální úrovni. 

„Podľa očakávania – keďže tu nie som prvýkrát – bola konferencia zorganizovaná na vysokej úrovni. Zaujali ma mnohé referáty v sekciách obohatené o podnetnú diskusiu. K výbornému pocitu z konferencie prispieva aj atraktívnosť miesta konania konferencie a ústretovosť organizačného výboru. Určite sa zúčastním aj o dva roky, “ uvedl účastník konference Drahoslav Lančarič.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách konference.

Galerie


Fakulta ekonomická

Jarmila Ircingová

14.11.16


Novým děkanem filozofické fakulty se stane David Šanc


Fakulta filozofická

446

10.08.17


Prestižní ocenění Evropské ženy v podnikání putuje do Plzně


Fakulta ekonomická

236

07.08.17


Odborníci ze ZČU se podíleli na mapě dopravní intenzity Plzně


Fakulta aplikovaných věd

439

26.07.17