Fakulta ekonomická pořádala konferenci o trendech v podnikání

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 se konal další ročník mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání, kterou tradičně pořádá Fakulta ekonomická ZČU. 

Místem pro setkání vědeckých pracovníků a odborníků z praxe se již podruhé staly historické prostory konferenčního centra Secese Plzeňského Prazdroje. Účastníci konference se seznámili s výsledky výzkumných projektů tuzemských i zahraničních pracovišť, tématem diskuse byla také interdisciplinarita v rámci Průmyslu 4.0, která představuje můstek mezi vědou a praxí.

Konference byla zahájena úvodním proslovem Miroslava Holečka, rektora Západočeské univerzity v Plzni, který zmínil 25. výročí založení ZČU. Následovala vystoupení pozvaných odborníků z akademické i podnikatelské sféry. Jiří Panuška z Plzeňského Prazdroje seznámil účastníky se společností, která akci poskytla zázemí. Dalšími přednášejícími byli Petr Suchánek z Masarykovy univerzity, Michal Beránek ze společnosti Janiga Labs a Jan Horejc z Fakulty strojní ZČU, prezident České technologické platformy Strojírenství.

Odpolední program byl rozdělen na tematické sekce, které vedli erudovaní odborníci Fakulty ekonomické ZČU. V sekcích zazněly příspěvky z oblasti financí, účetnictví, marketingu, managementu, kvantitativních metod s vazbou na podnikatelské a investiční rozhodování a regionálního rozvoje. Zvláštní sekce byla věnována diskusi na téma příkladů dobré praxe interdisciplinární spolupráce a podpory podnikavosti. 

Kromě odborného programu se mohli účastníci konference seznámit s výrobou světoznámého ležáku Pilsner Urquell v rámci prohlídky pivovaru Plzeňský Prazdroj, kterou pro zpestření připravili organizátoři konference. První den konference byl završen společenským setkáním, které mohli účastníci využít k získávání a prohlubování kontaktů pro případnou budoucí spolupráci jak na individuální, tak institucionální úrovni. 

„Podľa očakávania – keďže tu nie som prvýkrát – bola konferencia zorganizovaná na vysokej úrovni. Zaujali ma mnohé referáty v sekciách obohatené o podnetnú diskusiu. K výbornému pocitu z konferencie prispieva aj atraktívnosť miesta konania konferencie a ústretovosť organizačného výboru. Určite sa zúčastním aj o dva roky, “ uvedl účastník konference Drahoslav Lančarič.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách konference.

Galerie


Fakulta ekonomická

Jarmila Ircingová

14.11.16


ZČU pořádá 6. národní konferenci transferu technologií


Celouniverzitní

214

15.05.18


Čeští a bavorští studenti si připomněli osmičkové roky


Celouniverzitní

36

11.05.18


Plzeňskými rozhovory proznívala slova svoboda a demokracie


Celouniverzitní

36

10.05.18