Fakulta pedagogická na své bývalé pracovníky nezapomíná

Tradiční předvánoční setkání vedení pedagogické fakulty a kateder s bývalými pracovníky fakulty se uskutečnilo ve čtvrtek 1. prosince.

Všechny hosty přivítal děkan fakulty Miroslav Randa, který informoval o dění na fakultě i plánech do budoucna, a ocenil nesmírný přínos těch, kteří na fakultě léta pracovali. Celým odpolednem provázel moderátor Petr Jančařík, nechyběly ani árie ze známých oper, které  přednesli Jana Hoffmannová a Jan Fraus za klavírního doprovodu Hany Bezděkové. Setkání pak pokračovalo dlouhotrvající diskusí a vzpomínáním na uplynulá léta.

Galerie


Fakulta pedagogická

Tomáš JAKEŠ

02.12.16


Státní tajemník Bavorska jednal o virtuálním modelu pro léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene


Nové technologie - Výzkumné centrum

33

19.05.17


Univerzita běžela s rektorem


Celouniverzitní

467

17.05.17


Vítězové matematické olympiády byli odměněni na půdě FAV


Fakulta aplikovaných věd

0

30.05.17