Fakulta pedagogická na své bývalé pracovníky nezapomíná

Tradiční předvánoční setkání vedení pedagogické fakulty a kateder s bývalými pracovníky fakulty se uskutečnilo ve čtvrtek 1. prosince.

Všechny hosty přivítal děkan fakulty Miroslav Randa, který informoval o dění na fakultě i plánech do budoucna, a ocenil nesmírný přínos těch, kteří na fakultě léta pracovali. Celým odpolednem provázel moderátor Petr Jančařík, nechyběly ani árie ze známých oper, které  přednesli Jana Hoffmannová a Jan Fraus za klavírního doprovodu Hany Bezděkové. Setkání pak pokračovalo dlouhotrvající diskusí a vzpomínáním na uplynulá léta.

Galerie


Fakulta pedagogická

Tomáš JAKEŠ

02.12.16


Univerzitu navštívil atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci


Fakulta filozofická

82

13.12.16


Soutěž O pohár rektora je v poločase


Celouniverzitní

112

06.01.17


Vznik Charty 77 připomíná památník vytvořený studentem ZČU


Celouniverzitní

241

06.01.17