Do metodologie pedagogického výzkumu zasvětí zájemce cyklus seminářů

Ve středu 8. února startuje cyklus seminářů Metodologie pedagogického výzkumu, na kterém přední čeští odborníci odpoví na otázky, kam se ubírá současný výzkum v pedagogice, jaká témata se řeší či jaké výzkumné přístupy se používají.

Cyklus je určen akademickým pracovníkům a studentům se zájmem o rozšíření znalostí v oblasti metodologie pedagogického výzkumu. První z nich, na kterém Ludvík Eger přednese téma Smíšený výzkum a jeho možné aplikace pro výzkum v oblasti vzdělávání, se koná ve středu 8. února. Další přednášky se uskuteční v průběhu letního semestru. Více informací najdete na stránkách UCV.


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

03.02.17


Fakulta zdravotnických studií má novou techniku pro měření tělesného složení


Fakulta zdravotnických studií

14

24.04.17


Jak vypadá inkluzivní vzdělávání v praxi?


Fakulta pedagogická

85

14.04.17


Fakultní centrum zdraví pořádalo přednášku pro seniory


Fakulta zdravotnických studií

3

27.04.17