Výzkumníci z NTC objevili, jak měřit čas bez použití hodin

Vědci z NTC změřili ultrakrátké časové zpožďování při elektronové foto-emisivitě bez použití hodin. Objev má významné dopady pro základní výzkum i pro nejnovější technologie.

Když světlo s dostatečnou energií svítí na určité materiály, způsobuje to uvolňování elektronů. Tento proces se nazývá foto-emisivita. Tato metoda se již dříve používala při studiu elektronových vlastností materiálů, jako jsou například kovy či polovodiče. Ale teprve nedávno se podařilo touto metodou pomocí velmi rychlých laserů studovat procesy, které se dějí na femto a atto sekundové úrovni. Výzkumníkům z NTC na Západočeské univerzitě v Plzni, ve spolupráci s kolegy ze švýcarské univerzity EPFL v Laussane, se podařilo nalézt popis procesů při fotoemisi bez použití ultra-rychlých laserů měřením spinové polarizace elektronů. Tento významný objev je publikovaný i v časopise Physical Review Letters.

Nové excelentní výzkumné centrum CEDAMNF, které vzniklo na NTC pod vedením J. Minára se podílelo na teoretickém vysvětlení výše uvedené spinové polarizace elektronů v tenké vrstvě media. Ta, jak se ukázalo, je úzce propojena s ultra rychlými procesy, jenž se dějí při interakci světla s elektrony. „Tyto kvantové procesy, které jsou základem foto-efektu objeveného již Heinrichem Hertzem a teoreticky zdůvodněného Albertem Einsteinem, je možné dnes měřit velmi náročnými laserovými experimenty,“ uvedl Minár a dále doplnil: „Zajímavostí našeho experimentu je, že jsme nalezli novou možnost, jak nepřímo změřit ultra-rychlé procesy bez použití attosekundových laserů.“ Tento základní výsledek otvírá další možnosti studia těchto procesů v materiálech. Interakce mezi světlem a elektrony je v centru zájmu například u solárních článků nebo v LED diodách. Společně s kolegy ze Švýcarska se budou tyto materiály experimentálně a teoreticky studovat v nově připravované fotoemisivní laboratoři na NTC. 


Galerie


Jan Minár

Nové technologie - výzkumné centrum

Petr Kavalíř

13. 02. 2017