Geomatici se potkali na zámku Kozel

Ve dnech 7. a 8. října se konal již 9. ročník konference Geomatika v projektech.

Oddělení geomatiky Fakulty aplikovaných ZČU, které letos slaví 20 let své existence, uspořádalo pod záštitou České asociace pro geoinformace svoji tradiční konferenci, na které se snaží účastníkům přiblížit výsledky aktuálně řešených vědeckých projektů a diskutovat odborná témata. Konference proběhla v malebném prostředí jízdárny státního zámku Kozel, se kterým oddělení geomatiky v rámci projektu Prostorová evidence kulturního dědictví dlouhodobě úspěšně spolupracuje. 

Během dvou dnů si více než 80 účastníků konference, na které vystoupilo i několik zahraničních hostů, vyslechlo přes 30 příspěvků z oblasti využití geomatiky např. v dopravě, 3D modelování nebo ochraně kulturního dědictví.

Slavnostním bodem programu prvního dne konference bylo předání ocenění Mezník geomatiky prof. Stanislavu Míkovi, který se významným způsobem zasadil o vznik studijního programu Geomatika na FAV. 

Více informací o konferenci lze nalézt na stránkách oddělení geomatiky.

Galerie


Otakar Čerba představuje výstupy projektu SDI4Apps - Pilot Applications Based on Open Data řešeného na oddělení geomatiky.

Jiří Šíma hovoří o nejpřesnějším fotogrammetrickém měření v rámci budování nejdelšího železničního tunelu v ČR

Fakulta aplikovaných věd

Karel Janečka

09. 10. 2015


Technologie ze Západočeské univerzity se mohou představit na akci Busyman Day

Transfer Univerzita Věda

Odbor transfer a smluvní výzkum

09. 04. 2021

Na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické působí Laboratoř výzkumu populismu

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta filozofická

06. 04. 2021

Online veletrh iKariéra nabídne studentům a absolventům možnosti pracovního uplatnění

Absolventi Festival Studenti

Celouniverzitní

12. 04. 2021