Studenti i pracovníci univerzity úspěšně spolupracují s americkou televizí

Západočeskou univerzitu v Plzni navštívil 7. června americký producent s českými kořeny John Honner, který je zakladatelem nekomerční televizní stanice Czech-American TV, jejímž posláním je zviditelnění České republiky v zámoří. Tato televize mimo jiné již několik let pravidelně spolupracuje se Západočeskou univerzitou.

Czech-American TV je malá nekomerční televizní stanice, která již čtrnáct let zviditelňuje Českou republiku především v anglicky mluvících zemích. Půlhodinové pořady, které běží pravidelně každou středu v hlavním vysílacím čase a sleduje je asi dva a půl milionu domácností v šedesáti městech USA, informují o krásách a zajímavých místech v ČR. V rámci vysílání se divák dozví o naší historii, folklóru, kuchyni, módě, produktech atd. Pořady je možné kromě kabelového vysílání sledovat i prostřednictvím internetu, čehož využívá přes 100 tisíc diváků na celém světě, především v Kanadě, Austrálii, Anglii a v Ruské federaci.

Často se mi stávalo, že Američané vůbec neměli tušení, kde Česká republika leží či si ji například pletli s Čečenskem, proto vznikl nápad na založení Czech-American TV, která bude v zámoří svým vysíláním Českou republiku propagovat. V současné době mi někteří diváci volají a říkají, že byli nedávno poblíž ČR, a kdyby věděli, že se tady nacházejí taková krásná místa, tak by se sem určitě jeli podívat,“ objasňuje John Honner. „Člověk je za tuhle zpětnou vazbu rád, protože ví, že má jeho práce smysl,“ dodává. Materiály pro jednotlivé pořady jsou shromažďovány především českými městy a kraji. Další videa jsou natáčena i studenty. Například Tereza Víznerová, studentka fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, natáčí pro televizi videorecepty.

Současný tým tvoří kromě zakladatele Johna Honnera více než čtyřicet mediálních profesionálů z USA. Kromě studentů Západočeské univerzity v Plzni se do projektu zapojují také studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT, Masarykovy univerzity, zlínského gymnázia a jazykové školy.

Studenti i zaměstnanci ze Západočeské univerzity jsou do projektů podporujících Czech-American TV zapojeni napříč všemi obory. Studenti fakulty aplikovaných věd vytváří podpůrný software nutný pro chod webových stránek televize včetně několika aplikací, které jsou do webových stránek integrovány, např. pomůcky pro hledání v genealogiích. Grafický vizuál pořadů je pak dílem studentů fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Oproti tomu fakulta ekonomická připravuje pro televizi internetový marketing.

Studenti se do neziskové spolupráce s televizí zapojují především prostřednictvím semestrálních či bakalářských prací, díky kterým si mohou vyzkoušet práci na reálném projektu a získat tak velmi cenné profesní zkušenosti a skvělé kontakty. Navíc se jedná o užitečnou práci, která se dále využije a neskončí někde v šuplíku,“ objasňuje výhody spolupráce docent Přemysl Brada, vedoucí katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd, jejíž studenti s Czech-American TV spolupracují již od roku 2013.

Na vysílání a další informace se můžete podívat na stránkách http://www.catvusa.com/.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Zuzana Majdišová

29. 06. 2017


FAV nabízí nově akreditované studijní programy v tradičních oblastech, ale i novinky

Studenti Studium Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

28. 01. 2020

Západočeská univerzita má nového partnera v Japonsku

Spolupráce Univerzita

Fakulta elektrotechnická

11. 02. 2020

Němčina je budoucnost... Chceš se zlepšit?

Další vzdělávání Studenti Univerzita

Ústav jazykové přípravy

13. 02. 2020